Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis Lūznavas muižas projektus

Publicēts 13.03.2018

Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) atbalstījis vairākus Lūznavas muižas projektus. Kultūras mantojuma nozarē ir atbalstīts Lūznavas muižas projekts “Zosnas muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”, piešķirot 2000 euro lielu finansējumu. Projekta mērķis ir noskaidrot informāciju par muižas kultūrvēsturiskajām vērtībām, kuras ir saglabājušās un ir identificējamas objektā un būtu saglabājamas, atjaunojamas un restaurējamas, saglabājot objekta autentiskumu un oriģinālo substanci.

Projekts palīdz izprast secīgus un piemērotākos Zosnas muižas saglabāšanas un restaurācijas posmus un veidus, izstrādājot tos, saskaņā ar kultūras pieminekļu saglabāšanas principiem.

Literatūras nozarē ir atbalstīts Lūznavas muižas projekts “Sarunu cikls “Literāras sarunas Lūznavas muižā”, piešķirot 810 euro lielu finansējumu.

Sarunu cikls atklāj, cik daudzveidīga ir jaunākā literatūra un kā tā stiprina Latgales kultūrtelpu un ļauj apjaust latvisko latgaliskumu, no otras – “meklēs” savu publiku šādas tradīcijas turpināšanai, tāpēc uzrunātie autori ir atšķirīgi gan pēc pārstāvētā žanra, gan auditorijas, kurai pamatā adresēti viņu darbi:

Igauņu izcelsmes pētnieks, žurnālists un tulkotājs Hanness Korjuss 2017. gadā ir izdevis grāmatu par Ludzas igauņiem 19.-20.gs., šo tematiku autors ir attīstījis vairāku gadu garumā, prezentējot savus pētījumus latgalistikas konferencēs. Sarunā tiks izcelta etniskā un etnogrāfiskā daudzveidība Latgalē, mudinot ikvienu apzināties savas dzimtas saknes, apzināties savu etnisko piederību.

Rakstniece Inga Ābele vairākkārt ir viesojusies Latgalē un tikusies ar lasītājiem, un pēc viņas romānu “Klūgu mūks” (2014) un “Duna” (2017) iznākšanas, interese par viņas daiļradi un dziļā latgaliskuma izjūtu aizvien pieaug. Darbu pārtapšana izrādēs, radiolasījumos ļauj uzrunāt arvien plašāku sabiedrības slāni.

Savukārt Ineta Atpile-Jugane, sākot ar dzejoļu krājumu “Otkon giunu sapynus” (dzeja bērniem, 2015), raksta un daudzus multimākslas projektus (scenāriji filmām, videoklipu veidošana, dziesmu tekstu sacerēšana, muzikālu izrāžu scenāriji u.c.) realizē latgaliešu valodā un tieši Latgalē.

Luīze Pastore, piedāvājot mākslas detektīvus bērniem un pusaudžiem, nav tik cieši saistīta ar Latgales kultūrtelpu, taču arī viņas uzrunāšana līdzdalībai sarunu ciklā ir likumsakarīga. 2017. gadā iznāca I.Šuplinskas, L.Rundānes, A.Andrejevas grāmata “Gostūs pi Boņuka. Stuosti par Latgolu bārnim”. Šajā grāmatā darbojas L.Pastores grāmatu varone Poga. Tā ir sanācis, ka grāmatas literārais personāžs Latgales bērniem ir jau daļēji iepazīts, tāpēc īpaši gaidīta būtu mākslas detektīvspēle Lūznavas muižā ar autores piedalīšanos.

Starpnozarē ar 5000 euro finansējumu ir atbalstīts Lūznavas muižas projekts “Mākslas Pikniks”. Doma par Mākslas pikniku radās, savienojot Lūznavā mītošo vēsturisko “Mūzu”, iedvesmu un atjaunotās muižas mākslas izpausmēm piemēroto infrastruktūru ar milzīgo, seno dabas parku. Mākslas pikniks nav tikai koncertu un izrāžu kopums, festivāla virsuzdevums ir sajust, izbaudīt augstvērtīgu mākslu dabas vidē un dabas skatuvēs – uzzināt, klausīties, piedalīties, domāt par mākslas jēgu un unikalitāti un pilnveidot savu pieredzi, kļūstot par līdzradītāju. Festivāla formāts ir draudzīgs ģimeņu iesaistīšanai kultūras un mākslas kopīgā pieredzējumā, ikvienai vecuma mērķauditorijai ir piemeklēts augstvērtīgs notikumu kopums, kuros visas dienas garumā piedalīties, izglītoties kā klausītājam, skatītājam, baudītājam un radītājam. Māksla nav lieta, māksla ir ceļš, pa kuru dodoties un līdzdarbojoties, gūt iespaidus, pieredzi, emocijas un atziņas.

Inga Drele

Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja

luznava_foto3luznava5luznava_muiza4luznava_foto vkkp_fonds

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0