Valsts svētku pasākumā tiek pasniegti novada Atzinības raksti

Publicēts 17.11.2013

15.novembrī, sagaidot Valsts svētkus, Gaigalavas kultūras namā izskanēja Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgais sarīkojums. Jau tradicionāli šajā pasākumā tika ne vien godināts Latvijas vārds un atzīmēti brīvības svētki, bet arī cildināti Rēzeknes novada uzcītīgākie un neatlaidīgākie darba darītāji. Šoreiz novada augstāko novērtējumu – Atzinības rakstu – par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu sava novada un valsts labā saņēma 49 Rēzeknes novada iedzīvotāji. Atzinības rakstu, novada nozīmīti, kā arī balvu – Latvijas Bankas „Laika monētu” pasniedza domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne un izpilddirektors Jānis Troška.

Atzinības raksti šogad tika pasniegti vairākās nominācijās: „Sabiedrisko procesu aktivitāšu veicināšana”, „Uzņēmējdarbība”, „Izglītība”, „Kultūra”, „Sociālais darbs” un „Pašvaldības funkciju nodrošināšana”. Aiz šīm nominācijām „slēpjas” pašaizliedzīgu skolotāju, kultūras un sociālo darbinieku, zemnieku, pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas darbinieku vārdi, no kuriem katrs savu darbu velta ne vien savai izaugsmei un labklājībai, bet arī novada attīstībai. Ne velti arī kolēģi Atzinības rakstu saņēmējus raksturo cildinošiem vārdiem: „Viņas pašaizliedzība, iecietība un mīlestība, ko dāvina saviem audzēkņiem ir neizsīkstoša un tā sasilda ikvienu, kas atrodas tuvumā, labie vārdi un padomi dod gandarījumu ikvienam skolēnam, vecākam un kolēģim” – tā par skolotāju Tatjanu Leonovu saka Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka, savukārt par Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju Oļegu Kvitkovski iedzīvotāji teic, ka viņam varot zvanīt jebkurā diennakts laikā un palīdzība netiks atteikta. „Par to mēs Oļegam esam pateicību parādā!”

Par prieku Atzinības rakstu saņēmējiem, muzikālus sveicienus pasākuma laikā sarūpēj Rēzeknes novada pašvaldības jauktais koris „Ezerzeme”, bērni un jaunieši no vokālās grupas „Skonai”, kā arī muzikālā Igauņu ģimene. Sarīkojuma izskaņā svētku dalībnieki tika aicināti kopā pacelt šampānieša glāzes, vienojoties tostā “Saules mūžu Latvijai!”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0