Valsts svētku priekšvakarā pasniegti Rēzeknes novada Atzinības raksti

Publicēts 17.11.2016

Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – sveikt čaklākos, aktīvākos, profesionālākos, radošākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Šogad pagodinošais apbalvojums tiks piešķirts 43 novada iedzīvotājiem – skolotājiem, kultūras un sociālajiem darbiniekiem, uzņēmējiem, pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas darbiniekiem, kā arī citiem pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldīju sava pagasta, Rēzeknes novada un visas Latvijas attīstībā.

Atzinības raksti kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas izdoto “Gadskārtu monētu” – tika pasniegti svinīgajā pasākumā 17. novembrī Maltas vidusskolas koncertzālē, kas tikai pirms nepilna gada piedzīvojusi atklāšanu. Sarīkojumā ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos sveica koris “Ezerzeme”, tautiskās mūzikas grupa “Rūnas”, Maltas vidusskolas skolotāju ansamblis un populārā dziedātāja, skanīgās balss īpašniece Samanta Tīna.

“Pirms 98 gadiem īstenojās sapnis par brīvību un tika proklamēta Latvijas Republika,” uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. “No šīs dienas skatupunkta raugoties, varētu likties, ka tas ir vienkāršs, vēstures grāmatās ierakstīts fakts, bet jāsaprot, ka tas varēja notikt tikai tad, ja īstenojās daudzu apstākļu virkne: bija cilvēki, kam radās ideja par neatkarību, bija cilvēki, kas realizēja šo šķietami pārgalvīgo ideju, kā arī bija cilvēki, kuri aizstāvēja šo ideju. Šo cilvēku kopums bija un ir drosmīgā Latvijas tauta. Saka, ka drosmīgajiem pieder pasaule. Pasaule pieder jums, Rēzeknes novada iedzīvotāji, kas ar saviem ikdienas darbiem un pienākumiem, ar savu sabiedrisko aktivitāti un savu patriotismu esat patiesi Rēzeknes novada un Latvijas lepnums. Novēlu drosmi, spēju rīkoties un lai veiksme un labklājība ir jūsu ikdienas partneris!” tā klātesošos sveica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs.

Līdzās 43 Rēzeknes novada Atzinības rakstiem, pasākuma laikā īpašu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Pateicību par pašaizliedzīgu rīcību saņēma Lendžu pagasta iedzīvotājs Vitālijs Adijāns, kurš šī gada oktobrī izglāba līdzcilvēka dzīvību: “Lendžu iedzīvotājs, vien piecus mēnešus vecās Kristiānas tētis, makšķerēja Viraudas ezerā un iekrita ūdenī. Netālu dzīvojošais Vitālijs sadzirdēja palīgā saucienus, paķēra plostu, aizsteidzās palīgā un izglāba slīkstošo,” tās dienas notikumus izklāstīja VUGD Rēzeknes daļas Maltas posteņa komandieris Ilmārs Vaičuļs, pasniegdams Pateicību par ātro un nesavtīgo rīcību.

Rēzeknes novada pašvaldības augstākais apbalvojums – Atzinības raksts 17. novembrī tiks pasniegts: Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”

 • Olgai Dombrovskai (Čornajas pagasts)
 • Feimaņu pagasta deju grupu mākslinieciskajai vadītājai Ilgai Marejevai
 • Dainai Leščinskai (Lendžu pagasts)

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports”

 • Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Jeļenai Dzenei
 • Vērēmu pagasta sporta organizatorei Zaigai Ivanovai
 • Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Olgai Jurčenko
 • Ilzeskalna pagasta jauniešu centra vadītājai Velgai Lācei
 • Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” vadītājai Valentīnai Mališevai
 • Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta trenerim Ziedonim Puzulim

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”

 • Čornajas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājam Jurim Baranovskim
 • Jaunstrūžānu pamatskolas saimniecības pārzinim, darba aizsardzības speciālistam Vitoldam Bautrim
 • Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juristam Vadimam Čuhnovam
 • Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētājai Ilonai Delverei
 • Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītājai Genovefai Gailumai
 • Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Annai Jaudzemai
 • Nagļu pagasta pārvaldes lietvedei Genovefai Jurevičai
 • Vērēmu pagasta pārvaldes grāmatvedei – kasierei Anitai Karačkovai
 • Silmalas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājam Aleksandram Kezikam
 • Sakstagala pagasta pārvaldes grāmatvedei Vilhelmīnei Kirilovai
 • Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam Andrim Koļčam
 • Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratorei Indrai Kroičei
 • Kaunatas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājam Antonam Kukuļam
 • Lūznavas pagasta pārvaldes lietvedei Jautrītei Mežulei
 • Stoļerovas pagasta pārvaldes lietvedei Ludmilai Mininai
 • Griškānu pagasta pārvaldes kasierei Natālijai Nazarovai
 • Ozolmuižas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājam Ivanam Orlovam
 • Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciālistei – arhivārei Lanai Petrovai
 • Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedei Valentīnai Pustei
 • ilggadēja Maltas pagasta pārvaldes lietvedei Elijai Sinijai
 • Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākajai grāmatvedei Veltai Šarakai
 • autotransporta vadītājam Kantinieku pagastā Nikolajam Šilovam
 • Audriņu pagasta pārvaldes santehniķim Nikolajam Volnuhinam
 • Dricānu pagasta pārvaldes lietvedei Marijai Zaharei

Nominācijā “Darbs valsts pārvaldē”

 • VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas Maltas posteņa komandierim Ilmāram Vaičuļam

Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība”

 • SIA “Kruki” valdes priekšsēdētājam Ivanam Koņuhovam (Silmalas pagasts)
 • SIA “NOMIS” valdes loceklim Viktoram Rezunam (Maltas pagasts)

Nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs”

 • Strūžānu pansionāta pavārei Helēnai Kauliņai
 • sociālajai darbiniecei Inesei Zdanovskai (Sakstagala pagasts)

Nominācijā “Kultūra”

 • Lūznavas muižas pārvaldniecei Ivetai Balčūnei
 • Pušas tautas nama vadītājai Mārītei Krasnobajai
 • Mākoņkalna pagasta bibliotēkas vadītājai Lilitai Kudrjavcevai
 • Nautrēnu vsk. deju kolektīvu vadītājai un Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīva “Troks voi” vadītājai Ingunai Ludboržai
 • folkloras ansambļa „Rikava” dalībniecei Leokādijai Spalei

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0