Valsts svētku priekšvakarā tiks pasniegti Rēzeknes novada Atzinības raksti

Publicēts 13.11.2017

Jau daudzu gadu garumā Rēzeknes novadā izveidojusies tradīcija Valsts svētku priekšvakarā godināt novada cilvēkus, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte ir balsts Latvijas valsts izaugsmei un labklājībai. Šogad, sagaidot Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienu, 17. novembrī, Bērzgales kultūras namā Rēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts tiks pasniegts 45 Rēzeknes novada iedzīvotājiem sešās nominācijās – Sabiedriskā aktivitāte, Izglītība, zinātne, sports, Darbs pašvaldībā, Ekonomika un tautsaimniecība, Veselības aprūpe, sociālais darbs un Kultūra.

Pretendentus Atzinības rakstiem varēja iesniegt Rēzeknes novada pagastu pārvaldes, Rēzeknes novada domes deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji, pašvaldības iestāžu vadītāji, pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļi, Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome, kā arī pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Šogad uz šiem apbalvojumiem tika pieteikti 59 Rēzeknes novada iedzīvotāji. Neviens pretendents netika iesniegts nominācijā “Darbs valsts pārvaldē”. Iesniegtos pieteikumus vērtēja ar Rēzeknes novada domes lēmumu izveidotā Apbalvošanas komisija, kuras sastāvā ir Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietniece, izpilddirektors, domes pastāvīgo komiteju vadītāji un sabiedrisko attiecību speciālists.

Kopā ar Atzinības rakstiem tiks pasniegtas arī Latvijas Bankas kolekcijas sudraba monētas.

Anna Rancāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0