Valsts svētku svinēšana Nautrēnu pagastā

Publicēts 21.11.2019

Gatavošanās Valsts svētkiem Nautrēnu pagastā noritēja jau četras nedēļas iepriekš ar Radošo darbnīcu ciklu “No Latgales brūnā zelta”, kurš noslēdzās ar “Radošo dienu “Podniekos”” ar cepļa kurināšanu un izstādi Nautrēnu sporta hallē – kultūras namā 18. novembrī.

18. novembra diena sākās ar nu jau tradicionālo skrējienu apkārt Rogovkai – “Vaļsts svātku skriejīņs”. Šogad skrējiens pulcēja ap 80 dalībniekiem, pašam jaunākajam  dalībniekam bija ap pusotra gada. Skrējienā varēja piedalīties kādā no piecām distancēm – bērnu distancēs (līdz 4 g.v. 200 m, 5-6 g.v. – 400 m un 7-9 g.v. – 600 m), 1,8 km un 5 km distancēs.

Pasākums sākās ar kopīgu Latvijas valsts himnas dziedāšanu un Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītājas Līvijas Plavinskas uzrunu un veiksmes un izturības vēlējumiem.

Pēc skrējiena dalībnieki varēja cienāties ar siltu tēju vai kafiju un pīrādziņiem. Visi bērni līdz 6 gadu vecumam saņēma medaļas par piedalīšanos skrējienā. Uzvarētāji tika sumināti uz goda pjedestāla un saņēma medaļas un balvas – 1. vietas ieguvēji nopelnīja T-kreklus ar uzrakstu “Dreizīs” vai “Dreizo”.

Katrs dalībnieks saņēma arī piemiņas zīmi par skrējienu – koka magnētiņu. Balvu fondu bija sarūpējusi Nautrēnu pagasta pārvalde un biedrība “Magnen”.

Gan skrienot, gan vēlāk atpūšoties, gaisā virmoja pozitīvā enerģija, ar kuru dalījās ikviens klātesošais un dāvāja to pārējiem dalībniekiem un Latvijai.

Vakarā notika Valsts svētku koncerts Nautrēnu sporta hallē – KN. Pirms koncerta bija iespēja aplūkot Valsts svētkiem veltīto izstādi “Nautrēniešu darbi”. Pasākumā tika pasniegti Nautrēnu pagasta pārvaldes Atzinības raksti – Vilhelmīnei Gutānei un Lailai Rancānei – par nesavtīgu ieguldījumu sabiedrības labā, Birutai Zelčai un Skaidrītei Sutrai – par radošu, pašaizliedzīgu un ilggadīgu darbu Nautrēnu vidusskolā, un Annai Galvanovskai un Aleksandram Pujatam – par lauku ļaužu darba tikuma godāšanu un ģimenisko vērtību saglabāšanu.

Pasākumā piedalījās Rugāju Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Sanita Anckina), Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Troks voi” (vad. Ingūna Ludborža), Nautrēnu pagasta bērnu deju kolektīvs (vad. Solvita Dzierkale), rokgrupa “Saulis meitys” (vad. Sovvaļnīks jeb Ingars Gusāns) sadarbībā ar Ralfu Bilinski un Diānu Ivanovu, Saiva Karmena Maģiča un Valters Duplinskis.

Tradicionāli bija svētku torte ar salūta svecēm, kas izraisīja skatītāju sajūsmu. Pasākuma noslēgumā visi vienojās kopdziesmā “Pie Dieviņa gari galdi” kopā ar Gintu Ločmeli un Ingaru Gusānu.

Svinēšana turpinājās ar svētku balli, kurā muzicēja grupa “Ginc un es”. Kaut arī nākamā bija darba diena, balle bija kupli apmeklēta un svinētājus nebaidīja vēlais vakars.

Valsts svētku svinēšana radīja ļoti ciešu kopības sajūtu, lepnumu par līdzcilvēkiem un prieku, ka dzīvojam Latvijā!

Teksts: Nautrēnu sporta halles – KN vadītāja Inga Vigule

Foto: Dina Sjomkāne

DSC_0045 DSC_0078 DSC_0086 DSC_0092 DSC_0237 DSC_0256 DSC_0384 DSC_0444 DSC_0477 DSC_0514 DSC_0600DSC_0527 DSC_0591

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0