Vasara Audriņu pamatskolā

Publicēts 21.07.2014
Nometne „Es vidē, vide manī” (8-11 gadi)

Vasaras brīvdienas ir laiks, kad skolēni savu brīvo laiku var pavadīt gan atpūšoties laukos, gan piedaloties dažādās vasaras nometnēs. Vasaras nometnes ir vērtīgs atpūtas veids, jo tajās var interesanti pavadīt laiku, iegūt jaunus draugus, jaunas zināšanas, kā arī iemācīties  brīvāk komunicēt ar apkārtējiem cilvēkiem. Tieši šāda iespēja bija Rēzeknes novada Audriņu pamatskolas audzēkņiem, piedaloties vasaras nometnē, „Es vidē, vide manī”, kura tika organizēta, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fondam un Audriņu pagasta pārvaldei. Mēneša laikā 40 nometnes dalībnieki apguva zināšanas, praktiskas iemaņas un prasmes, izzinot dabas parādības, iepazīstot apkārtējo vidi un eksperimentējot.

Pirmās dienas rīts sākās ar kopīgu rīta apli, kurā nometnes dalībniekus uzrunāja Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka. Gan nometnes dalībniekiem, gan skolotājiem bija patīkami dzirdēt uzmundrinošus vārdus un veiksmes vēlējumus. Dažādās aktivitātēs nometnes dalībnieki iepazinās savā starpā.

Skolotājas Nadežda Savicka un Sanita Viļuma nometnes dalībniekus ievadīja brīnumainajā bioloģijas un ķīmijas pasaulē. Katrai nometnes dienai bija sava izzinošā tēma — ūdens, gaiss, klimats, augi, sēnes, dzīvnieki, augsne, atkritumi, ekosistēma, veselīgs dzīves veids. Piedaloties aktivitātēs, skolēniem radās vispusīgs priekšstats par vidi un dabu, viņi iepazina dabas parādības un veidojumus, ieguva pieredzi novērtēt dabas aizsardzības pasākumu svarīgumu, diskutēt par nepieciešamību iesaistīties resursu taupīšanā. Var teikt, ka šī nometne bija ”mācības praksē”. Jauni draugi un dalība dažādās aktivitātēs cēla jauniešu pašapziņu. Nometnes laikā visi nometnes dalībnieki kļuva atvērtāki, aktīvāki, draudzīgāki un komunikablāki, vienoti, gluži kā draudzīga ģimene.

Inese Muhamberga
nometnes „Es vidē, vide manī” vadītāja

Nometne „Es vidē, vide manī” (12-15 gadi)lvafa_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0