Vecāki – skolotāji: solis pretim

Publicēts 28.10.2014
Nodarbības Čornajas pagasta tautas namā

Lai veicinātu sadarbību ar vecākiem, Kaunatas vidusskola šogad piedāvā vecākiem iespēju apmeklēt ‘’Vecāku skolas’’ nodarbības tuvāk savai dzīvesvietai. Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un tautas namu vadītājām, nodarbības notiek Kaunatā, Čornajā, Ratniekos, Dubuļos, Lipuškos un Rundēnos. Nodarbības vada Kaunatas vidusskolas sociālā pedagoģe Evita Kairiša. Šobrīd notiek pirmās nodarbības. Nodarbību mērķis ir vecākus iedrošināšana runāt par savām problēmām un dalīties pieredzē, gūt pozitīvas domāšanas prasmes, paaugstināt savu pašvērtējumu un attīstīt radošumu un iniciatīvu.

Mūsdienu sarežģītajā sociālekonomiskajā situācijā vecākiem ir svarīgi dzirdēt: ”Tu esi laba mamma, tētis!’’ Pozitīvi, radoši, zinoši un motivēti vecāki veiksmīgāk tiek galā ar dzīves ikdienas grūtībām un šīs prasmes nodod arī saviem bērniem. Laimīgi bērni ir arī motivēti un radoši skolnieki.

Uz vecāku skolu tiek aicināti visi bērnu vecāki, arī tad, ja viņu bērni nemācās Kaunatas vidusskolā!

Sandra Brokāne
Kaunatas vidusskolas direktore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0