Verēmu pamatskola

Publicēts 03.02.2017

Skolas vīzija:  

Verēmu pamatskola ir mūsdienīga, radoša skola, kas kopj tautas tradīcijas, veicina personības izaugsmi, nodrošina kvalitatīvu mācību procesu un draudzīgā, drošā vidē dod iespēju ikvienam attīstīties un pilnveidot savas spējas.
Adrese: Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV4647.

Izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111
 • Pamatizglītības programma , kods 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611

Papildus vispārējās izglītības programmām tiek realizētas interešu programmas:

 • Tautas dejas
 • Ritmika
 • Vokālais ansamblis
 • Vokāli-instrumentālāis ansamblis
 • Rokdarbi
 • Tehniskā modelēšana
 • Dabas pētnieki
 • Teātris

2016./2017.m.g. skolā ir 9.klases un 3 pirmsskolas grupas , kurās mācās 90 skolēni un 47 pirmsskolas audzēkņi, darbojas pagarinātās dienas grupa. Skolā strādā draudzīgs un radošs kolektīvs: 20 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0