Vertikālā pacēlāja, personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, un pievadu izbūve

Publicēts 03.04.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 17.aprīlis plkst.11.30 
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601 
Iepirkuma priekšmets – Vertikālā pacēlāja, personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, un pievadu izbūve
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601 
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0