Veselā miesā vesels gars — Dricānos

Publicēts 27.08.2014

Jau otro gadu Dricānu pagasta bērniem un jauniešiem tika dota iespēja piedalīties sporta neformālajās apmācībās “Veselā miesā vesels gars”. Apmācības tika rīkotas, pateicoties Rēzeknes novada izglītības pārvaldes finansiālajam atbalstam, Dricānu kultūras biedrības AUSEKLIS brīvprātīgajiem , Dricānu pagasta pārvaldes līdzfinansējumam.
Šogad apmācībās, jeb dienas sporta nometnē, pieteicās necerēti liels dalībnieku skaits – 38 bērni un jaunieši. Tas liecina par jauniešu lielo interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu. Dalībnieku vidū bija gan dricānieši, gan strūžānieši, gan nautrānieši, gan rīdzinieki, gan gaigalavieši . Neformālajās apmācībās dalībnieki sacentās dažādos sporta veidos, apguva jaunus sporta paņēmienus un metodes – volejbolā, basketbolā, florbolā. Spēlēja pentaki un badmintonu, ievingrināja kājas uz deju paklāja, mācījās sasiet dažādus tūrisma mezglus. Apguva katram dzīvē nepieciešamās prasmes – ugunskura iekuršanu, ēst gatavošanu uz dzīvās uguns lauku virtuvē. Protams, neizpalika apmācību vienojošā zīme – T kreklu apgleznošana!

Izvērtējot apmācības, atklājās, ka visi ir gandarīti, apmierināti un sadraudzējušies. Atvadoties bieži izskanēja frāze – “nu to da cyta goda!”

Neformālās apmācības dalībnieki saka lielu paldies galvenajam šefpavāram skolotājai Inārai Orlovai un Dricānu kultūras nama vadītājai Genovefai Jonānei par sapratni, iecietību un atbalstu.

 

Inese Boļšija
projekta koordinatore, Dricānu vidusskolas skolotāja

Dricānu nometneDricānu nometneDricānu nometneDricānu nometne

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0