Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”

Publicēts 13.07.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/38
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.07.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0