Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”

Publicēts 30.06.2017

“Ar iepirkumu komisijas 11.07.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.”

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/33

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.07.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel. 29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0