Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana)

Publicēts 25.07.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2014/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014. gada 11. augusts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona – Kristaps Kaļva, tālr.64607175, e-pasts: kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Būvdarbu apjomi
TP_VSAC_Malta

Ar iepirkuma komisijas 2014.gada 19.septembra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0