Veselības vingrošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”

Publicēts 02.06.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2017. līdz plkst. 14.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: veselības vingrošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Papildus informācija
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0