Vēsture atkārtojas – Ozolaines pagasta pārvalde pārceļas uz Ozolaini

Publicēts 25.10.2016
Sākot ar 7. novembri pagasta pārvalde atradīsies Ozolainē, un pagasta juridiskā adrese būs: Lazdas, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

2016. gada 4. novembris Ozolaines pagastā būs īpaša diena, jo pagasta pārvalde atkārtos 1994. gada notikumu un pārcelsies no Bekšu ciemata un savu vēsturisko mājvietu – Ozolaini jeb Balbišiem.

4. novembrī plkst. 15.00 aicinām pagasta iedzīvotājus uz Ozolaines pagasta pārvaldes jauno telpu atklāšanas svētkiem Ozolainē. Sākot ar 7. novembri pagasta pārvalde atradīsies Ozolainē, un pagasta juridiskā adrese būs: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633. Savukārt līdzšinējā pagasta pārvaldes ēkā Bekšu ciematā paliks Ozolaines Tautas nams un no otrā stāvā uz pirmo pārcelsies Ozolaines bibliotēka, līdz ar to tā kļūs ērti pieejama vecāka gada gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Atskatoties vēsturē, pirms 22 gadiem, 1994. gada rudenī, visu iedzīvi sakraujot traktora piekabē, Ozolaines pagasta padomes administrācijas ēkas biroja mantas tika pārvestas no Balbišu ciema uz Bekšu ciematu. Pēc Ozolaines pagasta padomes pārcelšanās uz Bekšiem, administrācijas ēka Balbišos tika nodota Ozolaines pamatskolai sporta zāles ierīkošanai.

Ēka, uz kurieni Ozolaines pagasta pārvalde pārceļas, ir bijusī Ozolaines pamatskolas jaunā piebūve. Blakus jaunajai skolas ēkai daudzus gadus atradās arī vecā skola, kura tika uzcelta 1871. gadā. Ozolaines pamatskola dibināta 1872. gadā kā Ozolmuižas pagastskola. Mācības notika krievu valodā. Līdz 1. Pasaules karam skolā bija trīs klases. 1890. gadā skolā mācījās 60 bērni. 1907. gadā skolēni saņēma bezmaksas pusdienas, mācību grāmatas, skolā bija internāts. Vairākas reizes mēnesī skolā ieradās pareizticīgo mācītājs. Latvijas brīvvalsts laikā 1936. gadā skolā bija sešas klases un tajās strādāja pieci skolotāji. No 1946. gada līdz 1962. gadam ēka darbojās kā Ozolaines septiņgadīgā skola, kura atradās Rēzeknes apriņķa Tautas izglītības nodaļas pakļautībā līdz 1949. gada 31. decembrim. Šajā laikā skolas telpas tiek paplašinātas ar piebūvi. No 1950. gada 1. janvāra līdz 1977. gada 7. oktobrim skola atradās Rēzeknes rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas Tautas izglītības nodaļas pakļautībā.

1962. gadā skolu nosauca par Ozolaines astoņgadīgo skolu un līdz 1992. gada 21. janvārim tā atradās Rēzeknes rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Tautas izglītības nodaļas pakļautībā.

Par deviņgadīgo skolu iestāde kļuva 1991. gada 21. janvārī un no šī brīža skola bija Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta pakļautībā. Sakarā ar mazo skolēnu skaitu Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta Ozolaines pamatskola 2004. gada 1. jūlijā tika likvidēta.

Laika posmā no 2004. gada līdz 2009. gadam Ozolaines pamatskolas ēka bija ciet, taču pagasta padome bieži tur rīkoja vairākus savus pasākumus: pensionāru satikšanās pasākumus Ziemassvētkos, reizi nedēļā tur darbojās bibliotēkas pakalpojumu punkts, pieņēma pagasta medmāsa, darbojās interešu izglītības pulciņi bērniem un citi pasākumi.

2009. gada 4. augustā pēc Eiropas Savienības saņemtā finansējuma, projekta ietvaros, ēka tika renovēta un pielāgota Sociālās dzīvojamās mājas vajadzībām. Sociālā dzīvojamā māja darbojās Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes pakļautībā un īpaši pieprasīta nebija, taču vairākas reizēs kalpoja kā atbalsts pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotājiem un viņu ģimenēm, kuras bija nokļuvušas uguns nelaimē un citos ārkārtējos gadījumos.

Jāatzīmē, ka līdz šim Ozolaines pagasta pārvalde atradās telpās Bekšos, ko 1993. gada septembrī Rēzeknes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OZOLAINE” (Matrosova vārdā nosauktais sovhozs) atdeva Ozolaines pagasta padomes kantora vajadzībām.

Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs
Foto: no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva

IMG_3527 IMG_8537 klubs1 klubs2 Ozolaines_pamatskola

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0