Vēstures liecinieki Adamovas ezera krastā

Publicēts 20.11.2018

Tuvojoties dienai, kad noslēgsies Latvijas valstij tik nozīmīgais laika aplis – 100, arī mēs, Adamovas speciālās internātpamatskolas skolēni pedagogu vadībā, apgūstam Latvijas vēstures notikumus, uzzinām par Latvijas sasniegumiem tepat Latvijā un tālu aiz tās robežām, izzinām kultūras vērtības, kas 100-gadi sagaidot, apkopotas Latvijas kultūras kanonā.

Svinot šos nozīmīgos svētkus, mēs stiprinām valstsgribu un piederības sajūtu savai zemei. Skolēni to var apliecināt ar savu darbu, mācībām, attieksmi, centību un uzvedību.

Bagāts ir katrs, kas iepazīst savas tautas kultūras mantojumu. Vēl garīgi bagātāks ir cilvēks, kurš apgūst šo mantojumu ar visām maņām, ko Dievs mums ir devis – balsi, dzirdi, veiklām un prasmīgām rokām. Svinot Latvijas simtgadi, Adamovas skolā divu nedēļu garumā tika organizēti dažādi pasākumi – latviešu gadskārtu paražu diena Mārtiņi ar tās tradīcijām un maskotajiem gājieniem, ikgadējais daiļlasītāju konkurss ”Es runāšu par tevi, Tēvu zeme!”, erudīcijas konkursi „Ko es zinu par Latviju?”, ”Mana zeme Latvija”, zīmējumu konkurss „Ar sirdi Latvijai”. Piedalījāmies pasākumos Latgales Kultūrvēstures muzejā- muzejpedagoģiskajā programmā „Latvijas brīvības cīņas ’’, Lāčplēša dienai veltītā pasākumā – tradicionālajā sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā kopā ar Latvijas Republikas zemessargiem un jaunsargiem, devāmies ekskursijā uz Aglonas maizes muzeju un Aglonas baziliku projekta „Skolas soma „ ietvaros.

15. novembris sākās ar svinīgu pasākumu un koncertu, ko skolas audzēkņi sagatavoja kopā ar saviem skolotājiem. Pasākuma noslēgumā mācībās centīgākie audzēkņi un Latvijas 100- gadei veltīto konkursu uzvarētāji saņēma goda diplomus un balvas. Mēs, pedagogi, esam pārliecināti, ka mūsu audzēkņi, Latvijas valsts vēstures nākotnes veidotāji, neaizmirsīs 2018. gada 15. novembra vakaru Adamovas ezera krastā. Pēc informatīvas 1936. gada notikumu (Pļaujas svētki Rēzeknē) prezentācijas, kopīgā gājienā ar svecītēm devāmies uz ezera krastu, lai tiktos ar vēstures lieciniekiem – viena no Latvijas valsts veidotājiem – prezidentiem Kārļa Ulmaņa un kara ministra Jāņa Baloža 1936. gada rudenī stādītajiem ozoliem. Laikam jau ilgi ozoli nebija piedzīvojuši tik svinīgu sarkanbaltsarkano gaismas ceļu un spožu simtgades skaitļa zīmes starojumu, kas paliks klātesošo domās un sirdīs… Lai vēl ilgi mums pieder šī zeme un saule, kas izceļas no Daugavas tāluma, māla krūžu siltais atspīdums cilvēku sejās, viršu saldā smarža Latvijas mežos, gudri, čakli un prasmīgi cilvēki, kas mīl dziesmu, raito dejas soli un savu zemi- Latviju.

Direktora p.i. Zigrīda Vasiļkova

Foto no autores arhīva

2 5 IMG_20181108_102524 IMG_20181108_174031 IMG_20181113_110300 IMG_20181116_105200 IMG_20181116_105210

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0