Skatīt "Vides aizsardzība, koku ciršana un sabiedriskā kārtība"

Vides aizsardzība, koku ciršana un sabiedriskā kārtība

Saistošie noteikumi
* – spēkā neesoši

SN izdošanas datums SN
numurs
SN
nosaukums
SN precizēšanas datums SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)
Publikācijas
datums
vai parakstīšanas datums
SN spēkā stāšanas datums
Publikācijas avots
presē
SN
spēkā esamība
03.08.2017.   Nr.4.  -  -  -  publicēti 18.09.2017  19.09.2017.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.6 47)  spēkā esoši
19.09.2013. Nr.6.  -  -  -  publicēti 21.11.2013.  22.11.2013.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)  spēkā esoši
03.10.2013. Nr.7. „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts)

- - - publicēti 21.11.2013. 22.11.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.12.  07.11.2013.  - -  publicēti 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.13.  07.11.2013.  - -  publicēti 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
 17.10.2013.  Nr.14.  07.11.2013.  - - publicēti 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.15. - - - publicēti  21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.19.  07.11.2013.  -  -  publicēti 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
 15.04.2010.  Nr.24.  „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”  - grozīti ar – Nr.43
Nr.76
Nr.84
Nr.12(2013)
Nr.41 (2014)
Nr.27 (2019)
 18.04.2019.  publicēti – 18.06.2010.  19.06.2010.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (03) spēkā esoši
20.03.2014. Nr.25. „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem” (paskaidrojuma raksts) 03.04.2014. - - publicēti 29.04.2014. 30.04.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (23) spēkā esoši
07.03.2019. Nr.27. „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” (paskaidrojuma raksts) - - - publicēti 17.04.2019. 18.04.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (60) spēkā esoši
21.03.2019. Nr.29. “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” (paskaidrojuma raksts) - - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (61)
spēkā esoši
17.06.2010. Nr.30. „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”
Kapsētu saraksts
- grozīti ar Nr.13(2013.)
Nr.25(2014.)
Nr.39 (2014)
Nr.52 (2019)
11.02.2020. publicēti 13.09.2010. 14.09.2010.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (04)
spēkā esoši
17.06.2010. Nr.31.  -
grozīti ar
Nr.46
spēku zaudējuši ar Nr.91
 26.02.2011.  publicēti 13.09.2010. 14.09.2010.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (04)  spēkā neesoši no 05.01.2013
21.03.2019. Nr.32. -
-
- publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
21.03.2019. Nr.33. 18.04.2019.
-
- publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (61)
spēkā esoši
21.03.2019. Nr.35. 06.06.2019.
-
- publicēti 17.10.2019. 18.10.2019. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6. (63) spēkā esoši
19.08.2010. Nr.38.  20.01.2011. grozīti ar-Nr.79, Nr.81 Nr.6(2013.)
Nr.42 (2014.)
Nr.32 (2019)

 04.06.2019.  publicēti 20.04.2011.  21.04.2011.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08) spēkā esoši
18.09.2014. Nr.39.  02.10.2014.  -  -  publicēti 12.11.2014.  13.11.2014.  Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.5(27)” spēkā esoši
02.09.2010. Nr.39. - - - publicēti – 13.09.2010. 14.09.2010. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
18.09.2014. Nr.40.  -  -  -  publicēti 12.11.2014.  13.11.2014.  Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr 5(27) spēkā esoši
16.09.2010. Nr.41.  - grozīti ar
Nr.71
Nr.14 (2013)
Nr.25 (2019)
Nr.48 (2019)
11.02.2020. publicēti 17.11.2010. 18.11.2010.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (05)
spēkā esoši
18.09.2014. Nr.41.  -  -  -  publicēti 12.11.2014.  13.11.2014.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (27) spēkā esoši
16.09.2010. Nr.42.  -  -  -  publicēti 12.11.2014.  13.11.2014.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(27) spēkā esoši
18.09.2014. Nr.42. -
grozīti ar
Nr.78 Nr.15 (2013)
01.01.2014. publicēti 17.11.2010. 18.11.2010.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (05)
spēkā esoši
18.09.2014. Nr.43. -
-
- publicēti 12.11.2014. 13.11.2014.
Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr 5 (27)
spēkā esoši
16.09.2010. Nr.43. -
-
- publicēti 17.11.2010. 18.11.2010.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
spēkā esoši
16.09.2010. Nr.44. -
Atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.55 (2015)
  - publicēti – 17.11.2010. 18.11.2010.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(05)
spēkā neesoši no 16.10.2015.
17.11.2010 Nr.46.  -  -  -  publicēti 25.02.2011.  26.02.2011.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”  spēkā esoši
 17.10.2019. Nr.48.  21.11.2019.  -  - publicēti 10.02.2020.  11.02.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1 (66)
spēkā esoši, izņemot no 1.1. līdz 1.10.punktam
17.10.2019. Nr.52. 21.11.2019. - - publicēti 10.02.2020. 11.02.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1 (66)
spēkā esoši, izņemot 1.7., 1.13. un 1.17.punktus
16.07.2015. Nr.55. 06.08.2015. - - publicēti 15.10.2015. 16.10.2015. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (34) spēkā esoši
16.07.2015. Nr.56. - - - publicēti
07.08.2015.
08.08.2015. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (33)
spēkā esoši
03.12.2015. Nr.59.  21.01.2016. grozīti ar Nr.33 (2019) 04.06.2019.  publicēti 16.03.2016.  17.03.2016.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1 (37)
spēkā esoši
01.03.2012 Nr.71.  -  - - publicēti 28.05.2012.

 29.05.2012.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
04.08.2016. Nr.73. - grozīti ar Nr.29 (2019) 04.06.2019. publicēti 14.09.2016.  15.09.2016. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (40)
 spēkā esoši
05.04.2012 Nr.76.  -  - -  publicēti
28.05.2012
 29.05.2012.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
05.04.2012 Nr.77.

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā” *

- - - atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 2.§) - - spēkā neesoši
05.04.2012 Nr.78.  -  -  -  publicēti

28.05.2012
 29.05.2012.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
05.04.2012 Nr.79.  -  -  -  publicēti

28.05.2012.
 29.05.2012.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
17.05.2012 Nr.80.

„Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā” atcelšanu” *

 -  -  - atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 2.§)  -  - spēkā neesoši
19.07.2012.  Nr.84.  „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts)  - -  -  publicēti
13.11.2012.
 14.11.2012.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
15.11.2012 Nr.91. „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”(paskaidrojuma raksts) - grozīti ar Nr.100
Nr.40 (2014)
Nr.4 (2017)
Nr.35 (2019)
18.10.2019. publicēti 04.01.2013 05.01.2013 izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.2 (10931) spēkā esoši
17.01.2013 Nr.94.  - grozīti ar – Nr.6 (2013)
Nr.19 (2013)
Nr.56(2015.)
 08.08.2015.  publicēti 22.02.2013  23.02.2013.  izdevums “Rēzeknes Vēstis” Nr.23.
(10952)

spēkā esoši
21.02.2013 Nr.100. 18.04.2013. - - publicēti 21.05.2013. 22.05.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(18) spēkā esoši