Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”

Publicēts 05.03.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA “ALAAS” 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2012.gada 13.marta plkst. 11:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Križevņiki, saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - SIA „ALAAS”, adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Aigars Metlāns 28359080; 64667440, e-pasts: austrumlatgale@navigator.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0