Vides nometne “Zaļā dzīve” Dricānos

Publicēts 09.07.2014
Vides nometne Zaļā dzīve Dricānos

Piecas dienas jūlija sākumā divdesmit četri Dricānu un citu skolu bērni darbojās radošā vides nometnē „Zaļā dzīve”. Nometnes darbību finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds un Dricānu pagasta pārvalde. Nometnes mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu vides izglītību un audzināšanu, veidojot atbildības sajūtu par dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību, radīt priekšstatu par saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējām, uzlabot bērnu un jauniešu garīgo un fizisko veselību, stimulēt radošumu.

Tā kā vides izglītības un audzināšanas komponentes procentuālais īpatsvars sastādīja gandrīz 100 %, vides nometnē akcentējām jaunu vides zināšanu un iemaņu apguvi neformālā veidā, kas mijās ar radošām izpausmēm.

Pirmajā dienā dalībnieki izvēlējās nometnes logo – vardulēnu, ko arī uzzīmēja uz T-krekliem kā arī piedalījās grupu darbā, rotaļās un spēlēs, lai tuvāk iepazītu cits citu.

Otrās dienas rīta pusē visi sportoja skolas sporta zālē, kas īpaši patika zēniem, un devās izzinošā pārgājienā „Ruļavoj iz Kruoceiti!” – pēc kartes orientējās apvidū, izpildīja kontrolpunktos uzliktos uzdevumus, atpazina ārstniecības un indīgos augus, veidoja ziedu vainagus, noteica koku augstumu, meklēja apslēpto mantu, spēlēja „zaldātiņus”.

Trešās nometnes dienas rītā pie kultūras nama „kādi” bija piemētājuši papīrus, un tad  „nejauši” ieradās Cūkmens, kopā ar nometnes dalībniekiem izvērtēja šo faktu un vērsa visu par labu – piesārņotā vieta tika sakopta! Pārējā dienas daļa pagāja, iepazīstot Rāznas nacionālo parku un apmeklējot dabas izglītības centru. Rāznas DIC vadītājai Regīnai Indriķei izdevās visus ieinteresēt, gan stāstot par nacionālā parka bagātībām, gan pievēršot praktiskām nodarbībām, kas bērniem ļoti patika.

Īpaši radoši pagāja ceturtā diena – no dabas materiāliem un plastmasas lietām dalībnieki veidoja āra instalācijas. Laukumā pie kultūras nama nu „zied ” plastmasas pudeļu korķīšu puķes un ragus izslējis gozējas gliemezis. No koka latiņām un siena bērni uzmeistaroja zirgu, zaķi un zirnekli. Brīvajos brīžos apguva dabas enciklopēdiju.

Piektā diena – izlaidums. Kā jau mūsu skolā tas ierasts, izlaidumos stāda rozes, arī nometnes dalībnieki iestādīja rozes pie pagasta pārvaldes un ceriņus pie skolas. Izvērtējot nometnes darbu, dalībnieki rakstīja un zīmēja spilgtākos notikumus nometnes dzīvē – mūsu draudziņus vardulēnus Fredi un Deiziju, Rāznas DIC sajūtu taku. Katrs dalībnieks saņēma sertifikātu mūzikas pavadījumā – muzicēja Arnolds. Našķojāmies ar Ervīna un Maijas Marijas vecmammas garšīgo pīrāgu. Atvadoties, gaisā uzlidoja zaļš hēlija balons ar domu un cerību uz jaunu, radošu, draudzīgu tikšanos nākošgad!

Ināra Orlova
projekta koordinatore

Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve DricānosVides nometne Zaļā dzīve Dricānoslvafa_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0