Vidusskolēnu konkursā “Ar sirdi Rēzeknes novadā” uzvar kaunatieši

Publicēts 26.11.2014
Uzvarētāji - Kaunatas vidusskolas komanda ar savu skolotāju Ingrīdu Ūzulāni

Kura ir garākā Rēzeknes novada upe – Rēzekne vai Malta? Kurš ir lielākais Rēzeknes novada uzņēmums? Cik salu ir Rāznas ezerā? Kurš ir augstākais kalns Rēzeknes novadā? Uz šiem un vēl daudziem citiem, āķīgiem un mazāk āķīgiem jautājumiem bija jāatbild erudīcijas spēles “Ar sirdi Rēzeknes novadā” dalībniekiem, lai noskaidrotu, kura no Rēzeknes novada vidusskolām vislabāk orientējas sava novada vēsturē, ģeogrāfijā, kultūrā. Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistu rīkotais konkurss norisinās jau otro gadu, un šogad tajā piedalījās septiņas komandas no Tiskādu, Kaunatas, Dricānu vidusskolām, kā arī pa divām komandām no Maltas un Nautrēnu vidusskolām.
Cīņa bija sīva, kā atzina paši dalībnieki visgrūtāk bijis atpazīt personības pēc fotogrāfijām, kā arī pēc videoekrānā rādītajiem ceļiem, būvēm un mākoņiem atpazīt novada pagastus. Daļu jautājumu par savu skolu un pagastu bija sagatavojuši paši skolēni, lai uzdotu tos konkurentiem.
Saldas balvas un diplomus saņēma visi konkursa dalībnieki, bet labākie no labākajiem izrādījās Kaunatas vidusskolas komanda (komandas kapteinis Dmitrijs Plops), aiz sevis atstājot Maltas vidusskolas 1. komandu (kapteine Evija Laizāne) un Nautrēnu vidusskolas 2. komandu (kapteine Elvita Kotāne). Jāpiebilst, ka pirmās trīs vietas šķīra pavisam neliela punktu starpība. Uzvarētāji – kaunatieši un Maltas 1. komanda – atzina, ka jautājumi nav bijuši grūti, sagatavoties palīdzējušas grāmatas, tostarp Rēzeknes Augstskolas lingvoteritoriālās vārdnīcas izdevums skolēniem “Ausmas zeme”, un arī informācija Rēzeknes novada mājas lapā.

Teksts un foto:
Anna Rancāne

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0