Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām

Publicēts 29.07.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/34
Iepirkuma priekšmets - Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.augusts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona  -  Larisa Vinogradova, t. 64607171
Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar konstatētām nepilnībām iepirkuma procedūras dokumentos: tehniskā specifikācija neatbilst pasūtītāja vajadzībām un finansējumam.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0