malta_ligo1 Publicēts 25.06.2020
Ielīgošana Maltā – radoši, muzikāli, atraktīvi
Ievērojot valastī noteiktos ierobežojumus, 22. jūnijā Maltā notika jautrs ielīgošanas pasākums
 Lasīt vairāk
veremi_ciems Publicēts 25.06.2020
Rēzeknes novada pašvaldība izstrādā jaunu Teritorijas plānojumu
Līdz 1.jūlijam ir nodota publiskai apspriešanai Rēzeknes novada Teritorijas plānojuma otrā redakcija.
 Lasīt vairāk
stol_apavi4 Publicēts 19.06.2020
Stoļerovā realizēts projekts “Deju kolektīva “Rēzna” tautas tērpu un apavu iegāde”
Stoļerovas pagasta pārvalde īsteno projektu “Deju kolektīva “Rēzna” tautas tērpu un apavu iegāde”, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

Projekta mērķis – nodrošināt bērnu tautas deju kolektīvu “Rēzna ” ar jauniem tautas tērpiem un apaviem. Paaudžu maiņas nodrošināšanai deju kolektīvā ir nepieciešams radīt apstākļus, lai deju kolektīvs būtu pilnvērtīgs ar savu identitāti un piederības apziņu kolektīvam, kuru apliecina tautas tērps.
 Lasīt vairāk
stol_skola Publicēts 19.06.2020
Rēznas pamatskolā īsteno projektu atbalstam mācībās
Rēznas pamatskolā no 2019. gada septembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai sniegtu atbalstu mācībās un mazinātu to skolēnu skaitu, kuri nepabeidz skolu.
 Lasīt vairāk
23.06.2020.G Publicēts 19.06.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Līgo svētkos
Lustīgu un drošu līgošanu, gaišu Jāņu ugunskuru visiem Rēzeknes novada ļaudīm un sadarbības partneriem!
 Lasīt vairāk
naglu_skola2 Publicēts 19.06.2020
Iespēja iegādāties nekustamo īpašumu Nagļu pagastā
Par nekustamā īpašuma izsoli Nagļu pagastā
 Lasīt vairāk
kaunata_izl1 Publicēts 18.06.2020
9.klases izlaidums Kaunatas vidusskolā
Diemžēl vai par prieku pamatskolas beidzējiem, satraucošais eksāmenu laiks ir pagājis. Covid-19 ir ienesis savas izmaiņas un korekcijas, taču izlaidums, lai arī citādāk nekā ierasts, tomēr Kaunatas vidusskolā notika. Šogad durvis uz lielo pasauli vēruši 20 devīto klašu absolventi.
 Lasīt vairāk
cels1 Publicēts 17.06.2020
Latgales reģionā virsmas apstrāde plānota vairāk nekā 80 km garumā uz valsts autoceļiem ar sliktā tehniskā stāvoklī esošu segumu
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Latgales reģionā, lai uzlabotu mobilitāti un satiksmes drošību, plānots veikt autoceļu virsmas apstrādi 35 reģionālajiem un vietējiem valsts autoceļu posmiem, kuru segums ir sliktā tehniskā stāvoklī. Selektīvo vienkārtas virsmas apstrādi asfalta seguma autoceļiem paredzēts veikt vairāk nekā 75 km garumā, bet divkārtu virsmas apstrādi grants autoceļiem vairāk nekā septiņu kilometru garumā.
 Lasīt vairāk
KTN Publicēts 16.06.2020
Realizēts ELFLA projekts “Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai”
Kaunatas tautas namā realizēts Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu guvušais projekts “Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai”
 Lasīt vairāk
urgas.foto Publicēts 15.06.2020
Nūjošanas pārgājiens
Biedrība “Urgas” 21. jūnijā aicina uz nūjošanas pārgājienu apkārt Adamovas ezeram “Jāņus sagaidot”.
 Lasīt vairāk