IMG_5989 Publicēts 06.01.2020
Tiekas Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas – 2019 eksperti
2019. gada nogalē Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas dalībnieki pulcējās Maltas bibliotēkā uz noslēguma pasākumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2020
Uzbūrām svētku noskaņu
Gada pēdējā mēnesī Kaunatas pagasta jauniešu centrā “Buras” norisinājās dažādi interesanti, radoši, patīkami, sirdi sildoši pasākumi. Valdīja patīkama Ziemassvētku noskaņa un prieks.
 Lasīt vairāk
Pie keramiķa Valda Pauliņa Publicēts 03.01.2020
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes Jaunstrūžānu pamatskolā
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Jaunstrūžānu pamatskolā arī šogad turpina aktīvi izmantot valsts simtgades dāvanu Latvijas bērniem un jauniešiem un, uzsākot mācību gadu, devās uz Dagdas pusi, lai apmeklētu ”Kroma kolna bruolisti”, viesojās Krāslavā pie keramiķa Valda Pauliņa, apmeklēja Andrupenes lauku sētu un izstaigāja Andrupenes purva taku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2020
Pušas pagasta jaunieši svētkos dodas pie senioriem
28. decembrī Pušas pagasta aktīvākie jaunieši apciemoja pagasta seniorus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2020
Dāvināsim viens otram siltumu un mīlestību!
Pirms Ziemassvētkiem labdarības akcijas “Ziemassvētki – brīnumu laiks” ietvaros centra “Strops” darbinieki un apmeklētāji viesojās pie vientuļiem cilvēkiem, kuri dzīvo Mākoņkalna pagasta teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2020
Strūžānu – Dricānu sieviešu korim „Taunadze” top jauni koncerttērpi
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” iesniegtā projekta Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000001 „Koncerttērpu iegāde Strūžānu un Dricānu pagasta kultūras nama sieviešu korim „Taunadze”” ietvaros top jauni tērpi dziedātājām.
 Lasīt vairāk
20190926_121045 Publicēts 02.01.2020
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes Nautrēnu vidusskolā
Šogad turpinās valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem “Latvijas skolas soma”, kuras sniegtās iespējas aktīvi izmanto Nautrēnu vidusskolas skolēni un skolotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2020
Maltas pašdarbnieki gadu aizvada izbraukuma koncertā Dagdas novada Andzeļos
28. decembrī Maltas KN pašdarbnieki - senioru ansamblis “Liepas” un kapela “Malta” (vad. Normunds Štekels), vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rutuļi” un līnijdeju grupa “Pieneņpūka” (vad. Ruta Mika), Mārīte Šadurska un Jānis Šaudiņš ar humoresku “Pie daktera”, un divas raganiņas (Valentīna Miklaševiča un Elīna Prusaka) – ar koncertu viesojās Dagdas novada Andzeļos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2020
Ziemassvētki Bērzgalē
“Laidiet svētkus istabā!” Ar šādu vēlējumu šogad ziemassvētkus Bērzgalē ieskandināja čigāni – kultūras nama pašdarbības kolektīvi. Folkloras kopas čigāniem pievienojās Zirgs, Lācis, Garā sieva, Mazais vīriņš, Kaza un Nāve.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.12.2019
Ziemassvētku eglīte Dubuļu bērniem
25. decembrī Kaunatas pagasta Dubuļu ciema bērniem tika rīkota Ziemassvētku eglīte.
 Lasīt vairāk