SAM_7470 Publicēts 21.03.2017
Jezupa dīnas ļustes Bieržgalī
Bērzgalē krāsaina afiša aicināja visus kultūras namu, kur notika “Jezupa dīnas ļustes Bieržgaļī “ kopā ar Isnaudas tautas nama pašdarbniekiem. Tautas nama vadītāja Biruta Jermaka ciemos bija atvedusi teju vai visus Isnaudas pašdarbības kolektīvus.
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 17.03.2017
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde sāk īstenot jaunu projektu par karjeras atbalstu
Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde sāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 7. marts- 2020.gada 31. augusts.
 Lasīt vairāk
13528520_1109364169130970_7274569155128556199_o (1024 x 768) Publicēts 17.03.2017
Izsludina konkursu par finansējumu jaunatnes nometnēm un neformālajai apmācībai
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 1. novembrim.
 Lasīt vairāk
IMG_5124 Publicēts 17.03.2017
Jaunstrūžānu pamatskolas komanda piedalās FIRST LEGO League robotu sacensības Valkā
Robotikas entuziastu darbošanās dažādu vecumu grupās uzņem pamatīgus apgriezienus ne tikai Vislatvijas, bet arī starptautiskā līmenī. 4. un 5. martā Valkā notika FIRST LEGO League robotikas sacensības, kurās piedalījās ap 300 jauniešu no dažādām Latvijas skolām, tostarp, arī no Jaunstrūžānu pamatskolas.
 Lasīt vairāk
IMG_8479 Publicēts 17.03.2017
Strūžānos iedziedāja pavasari!
Dziesma rada prieku, saviļņo, palīdz tikt pāri bēdai. Dziesma iedvesmo, vieno un ieskandina dvēseles stīgas sirdssiltam skanējumam. 11. martā Rēzeknes novada un Viļānu vokālie ansambļi Strūžānos pulcējās uz sadziedāšanos.
 Lasīt vairāk
Foto: M. Bērtiņa Publicēts 16.03.2017
Konsultācijas lauksaimniekiem par platību maksājumiem
Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam. Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP), attiecīgi pielikumā esošajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole.
 Lasīt vairāk
DSC_3499 (1504 x 1000) Publicēts 15.03.2017
Jauniešu apmācības “Uzzini un rīkojies!’’
Skolēnu pavasara brīvdienu laikā – 14. un 15. martā SIA ALAAS sadarbībā ar DAP un AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’ pirmo reizi organizēja 2 dienu vides apmācības jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Apmācībās piedalījās 20 jaunieši no Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Maltas bērnu un jauniešu centra.
 Lasīt vairāk
20170302_113017 Publicēts 15.03.2017
Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu danču konkursa pusfināls
„Vysi muni gosti beja, kas munāi ustobā !” - tā šogad sākās „Vedam danci!”- Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu danču konkursa pusfināls. Konkursa mērķis ir tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana. Ziemeļlatgales novada danču konkurss arī šogad notika 2. martā Rēzeknes novada Sprūževā, kur sabrauca aptuveni 85 dancotāji ar saviem skolotājiem un vecākiem.
 Lasīt vairāk
Rāznas ezers Publicēts 14.03.2017
Noslēgusies būvniecības ieceres publiskā apspriešana objektam Rāznas nacionālajā parkā
Ar Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2017. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.6, 1§) “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību objektam “Tūrisma un dabas takas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas nacionālajā parkā”, kad.Nr.7846 007 0150, Čornajas pag., Rēzeknes nov., būvniecības ierosinātāja Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679” tika nolemts piemērot būvniecības ieceres publiskas apspriešanas procedūru.
 Lasīt vairāk
Foto: Madara Bērtiņa Publicēts 14.03.2017
Par ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem no marta sākuma līdz jūnija sākumam
Pagasta pārvalžu atbildīgās amatpersonas apsekoja pašvaldības autoceļus un, pamatojoties uz Ministru kabineta 1998. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, pieņēma lēmumu par maksimālās masas ierobežojumiem uz tabulā apkopotajiem pašvaldības autoceļiem.
 Lasīt vairāk