IMG_1188 Publicēts 09.11.2017
Mācību ekskursija uz ZINOO centru
Rudens brīvdienās 2017. gada 24. oktobrī projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tika organizēta mācību ekskursija Tiskādu vidusskolas un tās struktūrvienības 1.-6. klašu skolēniem uz Daugavpils ZINOO centru . Ekskursijas laikā tika organizētas nodarbības „Lielās ķīmijas mazie noslēpumi” un „Eko mašīnu veidošana.”
 Lasīt vairāk
EFG2RmktWOA Publicēts 08.11.2017
Laiks ceļošanai!
Audriņu pamatskolas 7., 8. un 9. klases skolēni Rīgā guvuši jaunus iespaidus, apmeklējot P. Stradiņa Rīgas medicīnas vēstures un Latvijas Nacionālais dabas muzeju
 Lasīt vairāk
Kopkoris Publicēts 08.11.2017
“Mana dziesma Latvijai”
Nu jau sesto reizi Latvijas mēnesis tiek ieskandināts ar koru un vokālo ansambļu sadraudzības dziedāšanas pasākumu “Mana dziesma Latvijai”. Dricānu Tautas namā ieradās 180 mazāki un lielāki pašmāju dziedātājus no Maltas, Dricānu, Tiskādu un Kaunatas vidusskolas, no Sakstagala J. Klīdzēja, Gaigalavas, Feimaņu, Rikavas un Liepu pamatskolas, no Maltas speciālās internātpamatskolas, kā arī ciemiņi no Viļānu un Riebiņu vidusskolas.
 Lasīt vairāk
匀䄀䴀匀唀一䜀 䌀匀䌀 Publicēts 07.11.2017
Noslēdzies Bērzgales kultūras nama koncertzāles atjaunošanas projekts
Noslēgusies projekta “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana” realizācija
 Lasīt vairāk
zimejums Publicēts 07.11.2017
Bērnu zīmējumu konkurss “Mana Latvija”
Pušas biedrība “Novus” turpina aicina bērnus vecumā līdz 13 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā “Mana Latvija”. Konkursa dalībnieki tiks apbalvoti 18. novembrī Pušas TN Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas pasākumā
 Lasīt vairāk
20171104_102641 Publicēts 07.11.2017
Noslēdzies Rēzeknes novada šaha čempionāts
Piedaloties 12 šahistiem no Rēzeknes, Rīgas un Rēzeknes novada pašvaldībām, Maltas Šaha klubā noslēdzās Rēzeknes novada atklātais 2017.gada čempionāts šahā
 Lasīt vairāk
23336438_1594354270621081_1766393381_o Publicēts 07.11.2017
Noslēgusies Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija
Pēc Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas 100 gadu jubilejas, kuru atzīmējām 2014. gadā, tika uzsākts darbs finansējuma piesaistei ērģeļu restaurācijas darbiem.
 Lasīt vairāk
0e5461a6d5d7ae05990f0395c9b5734f Publicēts 06.11.2017
Realizēts ELFLA projekts “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”
Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Nr.17-01-AL15-A019.2202-000014 “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”
 Lasīt vairāk
tirdz Publicēts 06.11.2017
Meklēsim ierosmi ideju attīstībai lauku uzņēmējdarbībā ar Mārtiņdienas tirdziņa „Lobs Lobam” noskaņām Dricānos
Mārtiņdiena ir seni un tradīcijām bagāti latviešu ziemas sagaidīšanas svētki, kad beidzās pieguļas un lopu ganos dzīšanas laiks. Mārtiņi noslēdza garu un smagu darba posmu, padarot atlikušos rudens darbus, kamēr zeme nav aizgājusi pie miera. Arī Rēzeknes novada lauku uzņēmīgie ļaudis, noslēdzot rudens darba cēlienu, Mārtiņdienā, 10. novembrī pulcēsies Dricānu pagasta kultūras namā, lai piedalītos seminārā uzņēmējdarbības iespējām laukos, kā arī piedāvātu savu produkciju tradicionālajā Rēzeknes novada amatnieku un mājražotāju tirdziņā "Lobs lobam", kas šoreiz notiks Dricānos.
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 06.11.2017
Realizēts ELFLA projekts „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”
Feimaņos realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu guvušais projekts „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000009.
 Lasīt vairāk