Foto: A. Mežaka Publicēts 30.01.2017
RTA izstrādāts pētījums par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2016. gadā tika īstenots zinātniskais grants – "Informācijas sabiedrības izpēte par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā" sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2017
Nagļos notiks iedzīvotāju sapulce
Trešdien, 8. februārī pl. 15.00 Nagļu tautas namā notiks Nagļu pagasta iedzīvotāju kopsapulce. Darba kārtībā jautājums par Nagļu pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātu izvirzīšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2017
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2017. gadam
Ceturtdien, 26. janvārī, Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2017. gadam. Rūpīgi strādājot, pašvaldības budžetu izdevies sabalansēt – gan pamatbudžeta ieņēmumi, gan izdevumi paredzēti 28 751 479 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Rēznas pamatskolā piemin skolotāju un literātu Meikulu Apeli
Stoļerovas saietu namā pulcējās Rēznas pamatskolas audzēkņi, skolotāji un Stoļerovas pagasta pārvaldes darbinieki, lai muzikāli literārā pasākumā “Meikuls Apeļs – skolotājs, kurš dzīvoja Latgalei” atsauktu atmiņā bijušā Latgales skolotāja dzīves posmus un ieguldījumu Latgales kultūras mantojuma kuplināšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Daiļrunāšanas konkurss Jaunstrūžānu pamatskolā
Jaunstrūžānu pamatskolā ir izveidojusies laba tradīcija katra mācību gada otrajā semestrī rīkot daiļrunāšanas konkursu skolēniem no 1. līdz 9. klasei. Daudzus gadus pēc kārtas bērni konkursam gatavoja dzejoļus, taču šogad godpilnā vieta konkursā tika atvēlēta pasakai, un tieši latviešu tautas pasakai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Jau nepilnu gadu Rēzeknes novadā pieejami Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktu pakalpojumi
Jau nepilnu gadu, kopš 2016. gada 25. aprīļa, četrās Rēzeknes novada vidusskolās – Maltā, Kaunatā, Dricānos un Nautrēnos – darbojas Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkti (IUK), kuros par komercdarbības speciālistiem strādā Sanita Zunda un Guntis Klīdzējs. “Izaicinājumu netrūkst, taču darbs ir aizraujošs, un katra iespēja ar padomu, ideju vai konsultāciju palīdzēt esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, motivē turpināt iesākto,” uzsver Guntis Klīdzējs. Lai atskatītos uz šajos deviņos mēnešos padarīto un ieskicētu turpmākos plānus, aicinājām uz sarunu abus komercdarbības speciālistus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Tūrisma uzņēmēji piedalījās seminārā par kvalitātes paaugstināšanu
23. janvārī ūdenstūrisma attīstības centrā “Bāka” notika Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē organizētais seminārs “Tūrisma uzņēmumu efektīvākas attīstības veicināšana Austrumlatgalē, sniedzot praktiskus padomus, kā virzīt savu produktu vai piedāvāt savus pakalpojumus Eiropas Savienības tirgū.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Pirmo reizi notiks konkurss “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva”
Lai izceltu un godinātu Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2016. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos konkursam "Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva".
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Aicinām pieteikties šī gada Rēzeknes novada Zelta kāzu jubilārus
Divu cilvēku mīlestība mūža garumā. Vienmēr blakus, viens otram, dāvājot mīlestību, uzticību, līdzjūtību, prieku, pavadot ik dienu kopīgi, visa mūža garumā. Māksla būt laimīgiem nebūt nav sarežģīta, jo laimīgas laulības noslēpums ir vēlmē rūpēties par otru, nevis par sevi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Tiek meklēti pagastu bibliotekāri – Gaismas nesēji
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība aicina lasītājus pieteikt bibliotekārus balvai "Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”. Konkurss tiek rīkots jau desmito gadu, lai pievērstu uzmanību nelielām bibliotēkām, parādītu to nozīmi un veikumu ne tikai savos pagastos, bet arī plašākā mērogā. Apbalvošanai tiek izvirzīti bibliotekāri no visas Latvijas, un balva tiek piešķirta vienam bibliotekāram no katra kultūrvēsturiskā novada.
 Lasīt vairāk