datori Publicēts 07.03.2017
Piedalīsimies E-prasmju nedēļā!
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un nacionālajiem partneriem 2017. gadā no 27. marta līdz 2. aprīlim rīko gadskārtējo E-prasmju nedēļu Latvijā. Šīs nedēļas laikā Latvijas bibliotēkās, skolās u.c. iestādēs notiks dažādi informējoši pasākumi, kas saistīti ar drošu un prasmīgu informācijas tehnoloģiju pielietošanu dažādās dzīves jomās. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas European Get Online week 2017 ietvaros un notiek jau 8. reizi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2017
Projekts EUCIDA pulcē Rēzeknes apkārtnes māksliniekus
Februāra beigās Rēzeknes novada pašvaldībā aizsākās semināru cikls par digitālās mākslas iespējām, ko projekta „European Connections in Digital Arts” – EUCIDA (latviski – “Digitālā māksla aptver Eiropu”) ietvaros īsteno Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar digitālās mākslas centriem Dublinā (Īrija) un Belfortā (Francijā). Projektam turpinoties, līdzīgās interaktīvās un aizraujošās lekcijās līdz pat 2019. gadam būs iespēja iesaistīties ikvienam topošajam vai esošajam māksliniekiem no Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas un visas Latgales.
 Lasīt vairāk
IMG_2716 Publicēts 06.03.2017
Rēzeknes novada pašvaldības deputātu un darbinieku ziemas olimpiāde “Kaunata 2017”
Ar jestru devīzi ”Vairāk sporta, vairāk smieklu, vairāk uzvaru būs vieglu!” 3. martā Kaunatas pagastā notika Rēzeknes novada pašvaldības deputātu un darbinieku ziemas olimpiāde “Kaunata 2017”. Šī pasākuma mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida un sportisko aktivitāšu popularizēšanu, stiprināt sporta un aktīvās atpūtas tradīcijas, kā arī stiprināt sadarbību sportā un kultūrā.
 Lasīt vairāk
meteni 2017 050 (1) Publicēts 06.03.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni svin Meteņus muzejā
Meteņi ir vieni no latviešu gadskārtu svētkiem, kas tradicionāli tiek svinēti 7 nedēļas pirms Lieldienām, uzreiz pēc Meteņiem aizsākot katoļu lielo gavēni, kas ilgst līdz pat Lieldienām. Meteņi ir nosacīts viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām jeb ziemas un pavasara saulgriežiem, kas iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara atnākšanu, līdz ar to Meteņus var dēvēt arī par pavasara gaidīšanas svētkiem. Viena no izteiktākajām Meteņu laika tradīcijām ir vizināšanās ar ragaviņām, Meteņu mielasts un budēļos iešana, kā arī ciemošanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2017
Sakstagala skolā ciemojas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas studenti
3.martā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā ciemos bija atbraukuši Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas studenti ar skolotāju Sandru Kļaviņu. Mūsu skolas 6. – 9.klašu skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar tālākizglītības iespējām Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, gūt priekšstatu par mākslas un dizaina profesijām, kā arī jautri un radoši pavadīt laiku. Tikšanās laikā skolotāja Sandra Kļaviņa ar saviem studentiem interaktīvas spēles gaitā iepazīstināja mūsu skolēnus ar RMDV īstenotajām programmām un radīja priekšstatu par katras mākslas nozares īpatnībām.
 Lasīt vairāk
IMG_4019 Publicēts 06.03.2017
Audriņu pamatskolā noslēdzies dziesmu, deju un prasmju šovs “Skolas Talants 2017″
2016. gada 3. martā Audriņu pamatskolas aktu zālē notika dziesmu, deju un prasmju šovs “Skolas Talants 2017”. Konkursā tika iesniegti astoņi pieteikumi no Audriņu pamatskolas skolēniem, kas divu mēnešu garumā cītīgi gatavojās šim konkursam.
 Lasīt vairāk
IMG_8471 Publicēts 06.03.2017
Meteņu ķekatnieki iegriež pavasara vēsmas Kaunatā
Dienām kļūstot garākām, ir sajūta, ka tūlīt, tūlīt jau sprauksies vizbulītes, sniegpulkstenītes, un tā vien gribas jau saklausīt cīruļa trelli. 28. februārī cīruļu treļļu vietā Kaunatas vidusskolas skolēni saklausīja tirkšķus, klaboņu, bungoņu un rībēšanu – tur nāca ķekatnieki raibu raibās drānās, košum košās cepurēs, draisku draiskas runas runādami.
 Lasīt vairāk
New Image3 Publicēts 03.03.2017
Apmācības aktīvākajiem sociālajiem darbiniekiem
No 26. februāra līdz 2. martam Latvijas Sarkanā krusta (LSK) Rēzeknes komitejā viesojās Norvēģijas Oplandes (Oppland) apgabala (Norvēģijas Sarkanais Krusts) brīvprātīgo padomnieks Ragnars Imsets (Ragnar Imset). Šī vizīte notiek sadarbības programmas ietvaros starp LSK Rēzeknes komiteju un NOR Oppland komiteju. Vizītes ietvaros Norvēģijas partneris vadīja apmācību kursu novada sociālajiem darbiniekiem.
 Lasīt vairāk
A. Rancānes foto Publicēts 03.03.2017
Apkopojums par Rāznas ezera pētījumu un tā secinājumiem
2016. gadā pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma nodibinājums “Vides risinājumu institūts” Dr. Biol. Matīsa Žagara vadībā veica pētījumu Rāznas ezerā, lai, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, varētu izstrādāt vides problēmu risināšanas plānu Rāznas ezerā, Rāznas Nacionālajā parkā. Pētījuma gaitā apkopoti un analizēti pieejamie vēsturiskie dati par Rāznas ezera eitrofikāciju, veikta kontrolzveja, pētītas zivis un ūdensaugi, ezera hidrobioloģija, vērtēti Rāznas ezera eitrofikācijas cēloņi un atjaunošanas potenciāls. Rezultātā ir izstrādātas zinātniski pamatotas rekomendācijas novēroto ekoloģisko problēmu ierobežošanai un ūdenstilpes vides kvalitātes uzlabošanai, kā arī ezera zivju resursu apsaimniekošanai un saglabāšanai.
 Lasīt vairāk
Dace Stikāne Publicēts 02.03.2017
Par Nagļu pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināta Dace Stikāne
2. marta Rēzeknes novada domes sēdē par Nagļu pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināta Dace Stikāne, kura darbu pagasta pārvaldē uzsāks no 20. marta.
 Lasīt vairāk