1 Publicēts 06.04.2020
Dricānos izveidota Iepakošanas darbnīca
Projekta mērķis ir izveidot izglītojošu vidi, kurā radīti priekšnosacījumi tam, lai veicinātu sabiedrības zināšanas un praktisku izpratni par preču iepakošanas veidiem, izmantojamiem materiāliem, to kaitīgumu/nekaitīgumu cilvēka veselībai, ekoloģisko aspektu, kā arī iepakojuma un tā dizaina lomu komunikācijā starp produkta ražotāju un patērētāju.
 Lasīt vairāk
inic.foto2020 Publicēts 06.04.2020
Noslēdzies Rēzeknes novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss
Kopumā tika iesniegti 28 projektu pieteikumi, no kuriem 23 oriģinālāko ideju autoriem piešķirts finansējums ar kopējo summu 7000 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk
Anita-purvā-I.M.-2019 Publicēts 06.04.2020
Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.
 Lasīt vairāk
paka Publicēts 05.04.2020
Piedāvā palīdzību pašizolācijā esošajiem Rēzeknes novada iedzīvotājiem
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests lūdz atsaukties Rēzeknes novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešama pārtikas piegāde mājās saistībā ar atrašanos pašizolācijā
 Lasīt vairāk
Nauda-Latvija-izstade-VZ-2 Publicēts 03.04.2020
VID izmaksās dīkstāves pabalstu COVID-19 krīzes skartajām pašnodarbinātajām personām
Turpinot sniegt atbalstu uzņēmumiem un iedzīvotājiem saistībā ar COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām, šī gada 31. martā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 179 „ Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”, kas paredz dīkstāves pabalsta izmaksu arī pašnodarbinātajām personām dīkstāvē.
 Lasīt vairāk
COVID-19_izplatiba_un_profilakse_FB_Tw Publicēts 03.04.2020
“Mājas. Ziepes. Divi metri.” – SPKC uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu par svarīgākajiem COVID-19 profilakses principiem
Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu iedzīvotājus par COVID-19 vīrusa profilaksi un piesardzības principiem, lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās.
 Lasīt vairāk
IMG_20200330_114622 (982 x 1309) Publicēts 03.04.2020
Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” ierīkota Sajūtu istaba
Projekta mērķis ir izveidot sajūtu istabu Rēzeknes novada bērniem nodarbībām silto smilšu iekārtā un gaismas terapijā.
 Lasīt vairāk
foto_studija111 Publicēts 02.04.2020
Rēzeknes novada jaunieši apguva medijpratību un kritisko domāšanu
Noslēdzies projekts, kura gaitā Rēzeknes novada jaunieši apguva medijpratību un kritisko domāšanu
 Lasīt vairāk
paka1 Publicēts 02.04.2020
Rēzeknes novadā skolēniem no maznodrošinātam, trūcīgām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm tiks piegādātas pārtikas pakas
Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un attālinātās izglītības nodrošināšanas apstākļos
 Lasīt vairāk
KTN Publicēts 01.04.2020
Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”, ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno projektu “Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai”, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.
 Lasīt vairāk