sede1 Publicēts 13.03.2020
Rēzeknes novada pašvaldībā notika Civilās aizsardzības komisijas sēde
13. martā Rēzeknes novada pašvaldībā notika Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Viļānu novada Civilās aizsardzības komisijas sēde saistībā ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī, sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību.
 Lasīt vairāk
Rezeknes novada_karogs (1250 x 626) Publicēts 13.03.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. februārī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
 Lasīt vairāk
Rezeknes novada_karogs (1250 x 626) Publicēts 13.03.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes brīdinājumu
Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde brīdina Rihardu Šuļgu par piespiedu izpildes līdzekļa maiņu.
 Lasīt vairāk
foto_inv2020 Publicēts 13.03.2020
Projektu konkurss par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 1. oktobrim.
 Lasīt vairāk
nva Publicēts 13.03.2020
Ārkārtas situācijas laikā klientu apkalpošana un saziņa ar sadarbības partneriem NVA notiks attālināti. Klientu apmeklējumu grafiks
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) paziņo, ka no 16.marta līdz 14. aprīlim saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem visās NVA filiālēs notiks attālināti, kā arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie pasākumi, kas paredz vairāku cilvēku pulcēšanos, tajā skaitā izbraukumi uz pagastiem.
 Lasīt vairāk
izlolots Publicēts 13.03.2020
Pērciet vietējo ražotāju produktus!
Piedāvājam Rēzeknes novada uzņēmējiem, zemniekiem, mājražotājiem izvietot novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un mūsu kontā sociālajā tīklā Facebook informāciju par iespējām piegādāt produktus!
 Lasīt vairāk
green2 Publicēts 12.03.2020
Rēzeknes novada pašvaldība informē par ierobežojošo pasākumu ieviešanu saistībā ar ārkārtas situāciju valstī
Rēzeknes novada pašvaldība informē par ierobežojošo pasākumu ieviešanu saistībā ar ārkārtas situāciju valstī
 Lasīt vairāk
baka_lebeds Publicēts 12.03.2020
Rēzeknes novada pašvaldība nodod nomā pašvaldības objektu – ūdens tūrisma attīstības centru “Bāka”
Rēzeknes novada pašvaldība nodevusi nomā tai piederošo nekustamo īpašumu - ūdens tūrisma attīstības centru “Bāka” (ŪTAC “BĀKA”) un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā.
 Lasīt vairāk
IMG_7156 Publicēts 12.03.2020
Amatierteātru saiets “ Sajiutu spryksti” Sakstagalā
Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrs sadarbībā ar Sakstagala teātra draugu kopu nolēma iepriecināt savus apmeklētājus ar jaunu tradīciju – Sakstagala teātra draugu kopas dzimšanas dienas mēnesī rīkotu amatierteātru saietu “Sajiutu spryksti”.
 Lasīt vairāk
ŠKIROOSAANA (1089 x 841) Publicēts 12.03.2020
SIA ,,ALAAS’’ paplašina šķiroto atkritumu klāstu
Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu, gan samazināt ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu. No marta paplašinās plastmasas frakcijas šķirošanas iespējas.
 Lasīt vairāk