IMG-20190520-WA0000 Publicēts 22.05.2019
Lieliskā pavasara ekskursija uz Gulbeni
Maijā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 5. klases skolēniem bija lieliska iespēja projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros doties uz Gulbeni.
 Lasīt vairāk
DSC_0638 Publicēts 21.05.2019
Māmiņdienas pārsteigums Kaunatas vidusskolā
Arī šogad Kaunatas vidusskolas koncerta priekšnesumi 10. maijā sagādāja mīļus un patīkamus mirkļus katrai māmiņai.
 Lasīt vairāk
rikava1 Publicēts 20.05.2019
Ģimenes dienas pasākums Rikavā
Lai vecāki vairāk kopīgi pavadītu laika ar saviem bērniem, svētdien Rikavā notika Ģimenes dienas pasākums.
Dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem šeit bija iespēja ģimeniski, sportiski un radoši pavadīt laiku
 Lasīt vairāk
zirgs Publicēts 20.05.2019
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Kruķu sākumskolas II semestra laikā
Arī otrajā semestrī Kruķu sākumskolas skolēni turpina apgūt iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu - izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Šoreiz Kruķu sākumskolas 1.-6. klašu skolēni 14. maijā devās uz Daugavpili.
 Lasīt vairāk
musa2 Publicēts 20.05.2019
Projekta “Jautrās skatuves ateljē” īstenošana Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolā
Tiskādu vidusskolas struktūrvienība Kruķu sākumskola piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019. gadā un ieguva atbalstu 300 EUR apmērā skolas projektam “Jautrās skatuves ateljē”.
 Lasīt vairāk
20190430_121007 Publicēts 20.05.2019
Liepu pamatskolas sākumskolas skolēnu ekskursija uz Rīgu
Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma”, Liepu pamatskolas 1.- 4. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Latvijas galvaspilsētu – Rīgu.
 Lasīt vairāk
19.07.2017.-1 Publicēts 20.05.2019
Par Centrālo ceļu Pleikšņos
Rēzeknes novada iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība Ozolaines pagasta pārvalde regulāri saņem sūdzības par Centrālā ceļa stāvokli. Aktualizējot informāciju, paziņojam, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir atradusi iespēju iekļaut Centrālās ielas pārbūvi ERAF finansētā projektā. Projekta īstenošana plānota ne agrāk kā 2020. gada celtniecības sezonā, precīzāku informāciju pašvaldība varēs sniegt 2019. gada nogalē, jo šobrīd projekts tiek sagatavots un tā iesniegšana finansējuma saņemšanai nebūs agrāk kā 2020. gada sākumā.
 Lasīt vairāk
IMG_2561 Publicēts 20.05.2019
Kaunatas bērni – stipri, veseli un draudzīgi
Šogad Kaunatas PII “Zvaniņš” sporta spēles notika pavasarī, ārā un ģimenes – draugu lokā. Uz svētkiem pieteicās 10 komandas, katrā bija jābūt diviem pieaugušajiem un diviem bērniem – ar savu nosaukumu un moto.
 Lasīt vairāk
DSC_0149 Publicēts 17.05.2019
Tautas muzikantu saiets “Večerinka Gaigalavā”
Gaigalavas kultūras namā 11. maijā jau ceturto gadu notika Tautas muzikantu saiets „Večerinka Gaigalavā”. Šogad pasākumā piedalījās 20 muzikanti, kuru virtuozā spēle un dziedāšana priecēja skatītājus. Dažādu mūzikas instrumentu - akordeona , bajāna, garmoškas, cītara, bungu, ģitāras un vijoles skaņas lika gan līdzi dziedāt, gan ļauties dejas solim.
 Lasīt vairāk
zied Publicēts 16.05.2019
Stādīsim kokus draudzīgi
Latvijas Republikas Civillikuma 975. pantā noteikts, ka koks, kas aug pie pašas robežas, pieder tam, kura daļā stumbrs iznācis no zemes. Ja jūsu koka saknes stiepjas kaimiņa īpašumā, viņam nav tiesību tās nocirst, taču, ja saknes rada viņa zemes vienībai zaudējumus (bojā celiņus, būvju pamatus, zālienu, puķu dobes u.tml.), kaimiņš ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību.
 Lasīt vairāk