skolenu_darbs_vasara_2 Publicēts 18.03.2020
Uzņēmēji aicināti izveidot darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā
Darba devēji arī šogad tiek aicināti pieteikties nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
 Lasīt vairāk
89781915_3715463711829493_3955429541177982976_o Publicēts 17.03.2020
Lielā Talka tiek pārcelta uz 16. maiju
Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas individuālās SOLO talkas.
 Lasīt vairāk
baka1_presesk Publicēts 17.03.2020
Rēzeknes novada pašvaldība informē par nekustamā īpašuma – ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” un “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā nodošanu nomā
17.martā Rēzeknes novada pašvaldībā tika organizēta preses konference, lai informētu par nekustamā īpašumu - ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” (ŪTAC “BĀKA”) un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā nodošanu nomā. Tas tika darīts ar mērķi sniegt precīzu un skaidru informāciju par izsoles objektu, izsoles procesu, lai izvairītos no nepamatotiem pārmetumiem un spekulācijām.
 Lasīt vairāk
Rezeknes novada_karogs (1250 x 626) Publicēts 17.03.2020
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests ārkārtas situācijā strādā attālināti
No 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests pārtrauks klientu apkalpošanu klātienē un strādās attālināti.
 Lasīt vairāk
afisa_izsludinasana_2020 (793 x 1122) Publicēts 17.03.2020
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Rēzeknes novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 17. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
 Lasīt vairāk
Priedaines_skatu_tornis Publicēts 17.03.2020
Uzsākts darbs pie “Latgales ezeru takas”
Tūristu vidū arvien pieprasītākas un aktuālākas kļūst dažāda veida pastaigu takas, tādēļ, sekojot līdzi tendencēm, arī Latgales reģiona Tūrisma asociācija sadarbībā ar Latgales reģiona Tūrisma informācijas centriem uzsākusi darbu pie “Latgales ezeru takas” izveides.
 Lasīt vairāk
bernalogs_131528831 Publicēts 17.03.2020
Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā!
Tā kā valstī ir ieviesta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību un mācības visās izglītības iestādēs uz laiku ir pārtrauktas, nodrošinot mācību procesu attālināti, atgādinām par aizliegumu bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības.
 Lasīt vairāk
IMG_7758 Publicēts 17.03.2020
Dricānu pagastu apvienība un tās struktūrvienības ārkārtas situācijā strādās attālināti!
Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Dricānu pagastu apvienība un tās struktūrvienības (Gaigalavas, Dricānu, Kantinieku, Nagļu, Ozolmuižas, Sakstagala, Strūžānu, Rikavas pagastu pārvalde) iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.
 Lasīt vairāk
Pusas baznica (1393 x 784) Publicēts 16.03.2020
Zināmi 2020.gada Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas rezultāti
Atbilstoši Sakrālā mantojuma finansēšanas likumam Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izvērtējusi reliģisko savienību (baznīcu) iesniegtos priekšlikumus sakrālā mantojuma objektu iekļaušanai Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, ņēmusi vērā Sakrālā mantojuma padomes lēmumus un 2020. gada 11. martā apstiprinājusi Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu 2020. gadam. Programmas ietvaros piešķirts finansējums 23 objektiem, tostarp četriem Rēzeknes novada dievnamiem.
 Lasīt vairāk
nautreni Publicēts 16.03.2020
Nautrēnu pagastu apvienība un tās struktūrvienības ārkārtas situācijā strādās attālināti!
Informējam, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim Nautrēnu pagastu apvienība un tās struktūrvienības (Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu un Vērēmu pagastu pārvalde) iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems elektroniskā veidā vai ievietojot pastkastītē pie pagasta pārvaldes durvīm.
 Lasīt vairāk