Publicēts 16.03.2015
Lieldienu radošās darbnīcas Stoļerovā
Saulainā sestdiena aicināja ikvienu Stoļerovas iedzīvotāju uz Lieldienu radošajām darbnīcām. Skaistas Lieldienu dekorācijas no dabas dāvātajiem materiāliem varēja izgatavot ikviens, neatkarīgi no vecuma vai sagatavotības pakāpes. Sanākušie zinātkārie bērni ar mammām un vecmammām apguva latviešu kultūrā visiem plaši pazīstamā dekoratīvā elementa – puzura – veidošanu no niedrēm un salmiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2015
Vecvecāku diena Nagļu pirmsskolas izglītības iestādē
Tuvojoties pavasarim, 6. martā, Nagļu pirmsskolas izglītības iestādē notika pasākums, veltīts vecvecākiem. Mēs no visas sirds priecājāmies par ikvienu, kurš bija atsaucies uz ielūgumu un atnācis uz mūsu bērnu un iestādes darbinieku sagatavoto pasākumu.
 Lasīt vairāk
Dricānu pagasta KN vidējās paaudzes deju kolektīvs Jumalo Publicēts 16.03.2015
Izdejota Rēzeknes novada deju kolektīvu skate
8. martā notika Rēzeknes un Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas deju kolektīvu skate, kur tika izvērtēta dejotāju gatavība piedalīties VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā un citos pilsētu un novadu deju svētkos. Skates mērķi bija noteikt repertuāra un koprepertuāra apguves līmeni, kā arī izvērtēt katra deju kolektīva sniegumu un piešķirt tam kvalitātes pakāpi.
 Lasīt vairāk
Ierosinajums Publicēts 13.03.2015
Sabiedriskā apspriešana Ozolaines pagastā
Ozolaines pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par ierosinājumu Ozolaines pagasta administrāciju pārcelt uz Sociālās mājas telpām. Tādā gadījumā turpmāk Sociālās mājas telpās atrastos pagasta pārvalde, sociālais darbinieks, bāriņtiesa, pagasta arhīvs, kase un noteiktās dienās pieņemtu arī medpunkts.
 Lasīt vairāk
ZM Publicēts 13.03.2015
Lauksaimnieki aicināti uz Zemkopības ministrijas konferenci
Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros organizē reģionālās konferences lauksaimniekiem. Latgalē konference notiks 19. martā Rēzeknes pilsētas kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē.
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 13.03.2015
Svarīga informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Rēzeknes novada pašvaldība ir veikusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu par 2015. gadu, un maksāšanas paziņojumi tika nodoti izsūtīšanai ārējo pakalpojumu sniedzējam. Saskaņā ar ārējā pakalpojuma sniedzēja iesniegto informāciju, maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadam ir izsūtīti iedzīvotājiem, taču šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībā tiek saņemtas sūdzības par nesaņemtiem maksāšanas paziņojumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2015
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs darba vizītē apmeklēja Latgali
6.martā LR Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Krāslavā tikās ar Latgales reģiona pašvaldību vadītājiem un lauksaimniekiem. Tikšanās mērķis bija Latgales plānošanas reģiona (LPR) vēstule ministrijai, kur tika prasīts sniegt skaidrojumu par Lauku attīstības programmas (LAP) atbalsta maksājuma aprēķinu apgabaliem ar dabas un citiem specifiskiem ierobežojumiem (MLA).
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2015
Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2015. gada 1. maija līdz 1. novembrim. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes lietderīgu brīvā laika pavadīšanu neformālās izglītības nometnēs vai daudzdienu neformālās apmācībās Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 13.03.2015
Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada skolām projektiem vides aizsardzības jomā
Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu skolu projektiem vides aizsardzības jomā, kas vērsti uz izglītību un audzināšanu. Kā paredz konkursa nolikums, atbalstāmās aktivitātes būs vides izglītības pasākumi, vides un dabas resursu izpēte, kā arī vides infrastruktūras izveide, tostarp brīvdabas mācību klašu ierīkošana, dabas taku vai dabas stūrīšu skolā izveide.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2015
Aicinājums piedalīties konkursā “Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana”
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana" ietvaros līdz 2015. gada 17. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.
 Lasīt vairāk