Publicēts 14.01.2014
Aicinām apmeklēt jaunatklāto dabas izglītības centru „Rāzna”
2013.gada nogalē Rāznas nacionālā parka teritorijā, Lipuškos, Skolas ielā 3 atklāts dabas izglītības centrs (DIC) „Rāzna”. Tas ir viens no četriem dabas izglītības centriem, ko Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros izveidojusi Dabas aizsardzības pārvalde. Līdzīgi centri ierīkoti „Meža mājā” Ķemeru nacionālajā parkā, Kocēnu pagasta „Vecupītēs” Gaujas nacionālajā parkā un Salacgrīvā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.12.2013
Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” izdejoja 5 gadu jubilejas koncertu „Lai aptur mirkli skaistāko”
14. decembrī Feimaņu pagasta kultūras namā pulcējās dejotāji no Daugavpils, Rušonas, Valkas, Riebiņiem, Rīgas, Lubānas un Varakļāniem, lai kopā nosvinētu Feimaņu pagasta kultūras nama deju kolektīva „Vīmyns” 5 gadu jubileju.
 Lasīt vairāk
33999213868525720_l Publicēts 13.12.2013
Nacionālais integrācijas centrs uzsāks latviešu valodas apmācības Latgalē LV
(English) Nepietiekamas latviešu valodas prasmes ir viens no iemesliem, kas rada risku trešo valstu pilsoņu integrācijai sabiedrībā. Sabiedrības integrācijas fonds, īstenojot projektu „Nacionālais integrācijas centrs” (NIC), uzsāk latviešu valodas apmācības trešo valstu pilsoņiem. Apmācības 2014.gadā risināsies visā Latgalē. Projekta ietvaros paredzēts sniegt iespēju trešo valstu pilsoņiem bez maksas apgūt latviešu valodu, iekļaujot apmācībās kultūras tradīciju un vēsturiskos aspektus. EN
 Lasīt vairāk
33999613868538260_l Publicēts 13.12.2013
Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema jauniešu biedrība „Aktīvisti” realizē projektu
(English) Pagājušā gada rudenī, jauniešu biedrība „Aktīvisti” izstrādātāja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu Nr.12-01-LL23-L413201-000024 „Sporta un atpūtas aktivitāšu dažādošana Strūžānu ciemā” pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infrastruktūras tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu)”. Projekta publiskais finansējums – 4470.30 LVL. Gaigalavas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 497.00 LVL. Projekta vadītāja – Inese Vabale, projekta koordinators – Edgars Žogots. EN
 Lasīt vairāk
33999713868542440_l Publicēts 13.12.2013
Dzejnieka O.Vācieša piemiņas pasākums Tiskādu vidusskolā LV
(English) Godinot Ojāru Vācieti un viņa ieguldījumu latviešu literatūrā, Tiskādu vidusskolā notika dzejnieka atcerei veltīts pasākums 5. – 8. klašu skolēniem. Skolēni tika aicināti iepazīties ar dzejnieka dzīves ceļu, īpaši uzsverot autora bērnību, kā arī tika nolasīti fragmenti no dzejnieka mātes Bertas atmiņām par dēlu. Mīļas izjūtas raisīja multfilmas „Kabata” noskatīšanās, kurā skan I. Kalniņa komponētās dziesmas ar O. Vācieša bērnu dzeju. Tajā uzburtie tēli darīja dzejas rindās tēloto pasauli krāšņu un sirsnīgu. Skolēni lasīja O. Vācieša dzejoļus, attēloja dzejas rindas zīmējumos, minēja anagrammas par dzejas tēliem, kā arī mēģināja tulkot dzejoļus. Pasākuma izskaņā tika demonstrēta prezentācija par O. Vācieti, skanēja dziesmas ar O.Vācieša vārdiem. Cerams, ka pasākumā gūtie iespaidi mudinās skolēnus vēl un vēl atšķirt O. Vācieša dzejoļu krājumu lappuses, izjust dzejas tēlu neparasto pasauli, pastāstīja Tiskādu vidusskolas latviešu valodas skolotāja Iveta Bondare. EN
 Lasīt vairāk
Māris Janelsiņš Publicēts 13.12.2013
Bērnu grāmatu nedēļa Tiskādu vidusskolā
(English) 30. novembrī bērnu rakstniekam Viktoram Dragunskim tika atzīmēta 100 gadu jubileja, tādēļ Tiskādu vidusskolas bibliotekāre Ļuda Ščemeļova sākumskolas skolēniem rīkoja vairākus pasākumus, veltītus rakstnieka jubilejai. Pasākumiem bija neparasts nosaukums – „ Šī normālā, normālā pasaule”. Skolēniem tika rīkotas bibliotekārās stundas, bērni zīmēja ilustrācijas, kā arī skatījās filmas, kuras ir uzņemtas pēc šī autora darbiem. EN
 Lasīt vairāk
331000213869196640_l Publicēts 13.12.2013
Sveicam Rēzeknes Augstskolu ar vēsturiskās ēkas atklāšanu Atbrīvošanas alejā 115 LV
(English) EN Šodien, 13. decembrī Rēzeknē tiks atklāta Rēzeknes Augstskolas (RA) rekonstruētā ēka Atbrīvošanas alejā 115. Pasākumā piedalīsies ministriju, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, kā arī RA sadarbības partneri, tostarp, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pārstāvji. Rēzekne izsenis ir bijusi izglītības un kultūras centrs. Kopš 1925. gada, kad pilsētā darbu uzsāka Rēzeknes Valsts Skolotāju institūts, izglītības tradīcijas pilnveidojušās un laika gaitā arī pārveidojušās. Rēzekniešiem, pilsētas viesiem un potenciālajiem studentiem būs iespēja sekot vēsturiskajam notikumam un kļūt par lieciniekiem, piedzīvojot ilgi gaidītos RA vēsturiskās ēkas Atbrīvošanas alejā 115 atvēršanas svētkus.
 Lasīt vairāk
331000013868555640_l Publicēts 13.12.2013
20.decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā notiks Ziemassvētku tirdziņš LV
(English) Tūlīt klāt būs Ziemassvētki – skaistais, mīļu sajūtu un smaržīgo piparkūku laiks, kad prāts grib nolikt malā visas rūpes, raizes un ikdienas steigu, lai ļautos svētku priekam, kas staro mīļo un tuvo cilvēku acīs un sirdīs. Protams, tas ir arī Ziemassvētku dāvanu un garšīgu mielastu laiks. Tāpēc, lai sarūpētu visu nepieciešamo, aicinām uz Ziemassvētku tirdziņu, kas notiks 20.decembrī plkst. 10:00 Rēzeknes novada pašvaldības telpās (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē). Tirdziņā tiek pulcināti Rēzeknes novada pārtikas mājražotāji, amatnieki, nevalstiskās organizācijas, kā arī ciemiņi no citiem novadiem, kas piedāvās savus izstrādājumus gan apskatei, gan iegādei. Tirdziņa apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar vietējiem mājražotājiem un viņu piedāvājumu, izvēlēties sev vēlamāko pirkumu, veidot sadarbību un varbūt pat smelties iedvesmu savas saimnieciskās darbības uzsākšanai. EN
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.12.2013
Rēzeknes novada pašvaldības un „Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē” pārstāvji apmeklē Somiju
No 25. līdz 28.novembrim Rēzeknes novada pašvaldības deputāti Rita Žurzdina un Kaspars Melnis, projektu plānotāji un vadītāji Anna Jaudzema, Eduards Medvedevs, Brigita Arbidāne, Anita Bringule, kā arī projekta „Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē” darbinieces Madara Ļaksa un Inta Rimšāne no Rēzeknes novada pašvaldības, Ilona Skorodihina no Preiļu Galvenās bibliotēkas un Irēna Andžāne no Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā pa Eiropas Savienības finansēto projektu vietām Somijas lauku teritorijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.12.2013
Konkursa „Erudīts” jaunā sezona Rēzeknes novadā sākas ar Dricānu vidusskolas komandas uzvaru
3.decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā tika uzsākta zināšanu spēles „Erudīts” jaunā sezona. Šajā mācību gadā desmit Rēzeknes novada un Viļānu novada skolēnu komandas meklēs atbildes uz jautājumiem par un ap sportu. Šodien pirmā no piecām spēļu kārtām bija par sporta notikumiem Latgalē, vietējiem sporta klubiem un Latgales sportistu panākumiem.
 Lasīt vairāk