IMG_0060 Publicēts 08.02.2016
Dzeja, mode, mūzika Bērzgalē
Svētdiena, 7. februāris – pelēka diena pašā ziemas viducī. Laika apstākļus izmainīt nevaram, bet savas izjūtas, noskaņojumu – varam. Varam pelēcību iekrāsot ar mūsu pašu radošumu: vieni dzied vai raksta dzeju, citi darina rokdarbus un spēlē mūzikas instrumentus. Šajā priekšpusdienā Bērzgales kultūras namā pulcējās radoši cilvēki, kuri dienu pelēcību ir izvēlējušies iekrāsot ar ko interesantu, sirdij tīkamu un ir gatavi padalīties ar līdzcilvēkiem. Jāteic, ka arī daba parūpējās, lai diena patiešām smaržotu pēc sniegpārslām un kaut nedaudz sniedza arī sauli.
 Lasīt vairāk
IMG_0518 Publicēts 08.02.2016
Maltā izskanējis piektais amatiermākslas festivāls „Dažādie estrādes žanri, skatuve un es”
Izskanējis nu jau piektais amatiermākslas festivāls „Dažādie estrādes žanri, skatuve un es” Maltas kultūras namā. Melodijas, dziesmas mijās ar deju soļiem, dzirkstīja humors un aktierspēle, skanēja dzeja. Tas bija interesants, krāsains un aizraujošs pasākums triju stundu garumā.
 Lasīt vairāk
2015. gadā Tiskādu vidusskolā izveidotā dabas taka Publicēts 08.02.2016
Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu projektiem Rēzeknes novada skolām vides aizsardzības jomā
Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu skolām vides aizsardzības jomā, kas vērsti uz izglītību un audzināšanu. Kopējais konkursam pieejamais finansējums no Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda līdzekļiem ir 25 000 EUR.
 Lasīt vairāk
atkritumi Publicēts 07.02.2016
Aicinājums iedzīvotājiem iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
Rēzeknes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus mēneša laikā noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Ja līgumi netiks noslēgti mēneša laikā, fiziskās un juridiskās personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodus.

 Lasīt vairāk
2 Publicēts 05.02.2016
Vērēmos daudzināja Ziemas Māras dienu
2. februāris ir Sveču diena -Ziemas Māras diena – tai par godu arī viss mēnesis saucams par Sveču mēnesi. Latviešu tautas ticējumi Sveču dienas nozīmi skaidro vienkārši: tas ir ziemas vidus. Baznīcas liturģijā Sveču diena tiek saukta par Kunga priekšā stādīšanas jeb prezentācijas dienu.Ticīgā tauta piedalās dievkalpojumos, kur pēc tradīcijas tiek svētītas sveces. Vērēmu tautas nama folkloras kopas “ Vorpa” dalībnieces sanāca kopā senioru atpūtas centrā uz sveču liešanas radošu darbnīcu.
 Lasīt vairāk
Foto- no interneta resursiem Publicēts 05.02.2016
Lauksaimniekiem piedāvā mācīties tālmācībā
Viens no efektīvas saimniekošanas pamatnosacījumiem ir zināšanas. Bez pamatzināšanām nozarē, kurā darbojamies, ir grūti izprast un izvērtēt darbības pamatprincipus, orientēties plašajā informācijas plūsmā, kā arī startēt vairākos Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumos. Tāpēc SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" piedāvā apgūt zināšanas TĀLMĀCĪBĀ.
 Lasīt vairāk
Maltas_pagasts_Flag Publicēts 04.02.2016
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome aicina iesaistīties padomes darbā
Iedzīvotāju Konsultatīvās padomes galvenais uzdevums ir nodrošināt dialogu starp pašvaldību un pagasta iedzīvotājiem. Pašlaik Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi tiek aicināti piedalīties sanāksmēs kopā ar pagasta iestāžu vadītājiem un pagasta pārvaldes darbiniekiem. Katram ir iespēja izteikt savu attieksmi un priekšlikumus par apspriežamajiem jautājumiem, ierosināt kādas problēmas apspriešanu, kas tiek izteiktas no iedzīvotāju puses.
 Lasīt vairāk
Baneris-Piesakies stipendijam LU Fonds 12 klasu skolniekiem Publicēts 03.02.2016
Topošie studenti ir aicināti pieteikties LU Fonda stipendijām
Līdz 11. martam 12. klašu skolēni ir aicināti pieteikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendijām studijām 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Līdz 11. martam varēs pieteikties ne vien tradicionāli piedāvātajām “Ceļamaize” un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijām studijām Latvijas Universitātē, bet arī divām novadu pašvaldību stipendijām studijām jebkurā no Latvijas augstskolām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2016
Rēzeknes novada sieviešu komandu basketbola spēles un panākumi
30.janvārī norisinājās Latgales reģiona amatieru sieviešu komandu basketbola spēles. Turnīrs šoreiz izvērtās kā sadraudzības spēles, kurās mazāk nozīmīga bija uzvara, vairāk - sportiskās emocijas! Diemžēl, bet dažādu apsvērumu dēļ turnīram nepieteicās citas ārpus Rēzeknes novada esošās komandas. Tomēr priecēja fakts, ka turnīrs var notikt arī Rēzeknes novada ietvaros, ko pārstāvēja pat četras dāmu komandas – Dricānu, Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas un Rēzeknes novada komanda “Moseņis”, kas dalībnieču skaita ziņā spēj izveidot divas komandas.
 Lasīt vairāk
slavens Publicēts 03.02.2016
Latgales reģiona vidusskolēnus aicina uz diskusiju ciklu “Es izvēlos būt slavens”
2016. gada 11. februārī plkst. 11.00 Rēzeknes novada pašvaldības telpās notiks pirmais HELSUS diskusiju cikla “Es izvēlos būt slavens” seminārs - nodarbība. Sadarbojoties ar vairāk Latvijas pašvaldībām, HELSUS vēlās mudināt jauniešus pievērsties pašizglītībai – neatkāpjoties no studijām, augstākās, profesionālās vai vidējās izglītības iegūšanas. Caur diskusiju ciklā iesaistīto lektoru personīgajiem stāstiem HELSUS vēlās aicināt jauniešus kritiski un apzināti izvērtēt savu iespējamo profesionālo izvēli, kā arī atgādināt – katrs no mums ir savas laimes kalējs. Ar jauniešiem padomos dalīsies mūziķe Māra Upmane-Holšteine, mediju nozares pārstāvis Ilgvars Rukers, komunikācijas speciāliste Linda Jākobsone un citi sabiedrībā atpazīstami nozaru profesionāļi.

 Lasīt vairāk