Publicēts 07.08.2017
Atpūtas nometne jauniešiem Sakstagala pagastā
No 23. līdz 25. jūlijam 10 Sakstagala pagasta jaunieši trīs dienas aktīvi pavadīja kopā jaunajā jauniešu centrā Ciskādos. Pateicoties Rēzeknes novada finansētajam jauniešu inventāra projektam, tika iegādātas dažādas spēles, novuss, galda hokejs, bumbas, pufi un galda piederumi, kas veicināja jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un neformālās izglītības pilnveidošanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2017
Rēzeknes novada amatniekiem un mājražotājiem iegādātas tirdzniecības teltis
Nodibinājumam „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) īstenots projekts „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Rēzeknes novada uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr. 2017/AL15/2/A019.22.02/20.), kas tika atbalstīts Rēzeknes rajona kopienu partnerības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2017
Tiks īstenots projekts „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”
2001. gadā Verēmu pamatskolā tika dibināta vokāli - instrumentālā grupa „Dūmi” ar mērķi dot iespēju jebkuram muzicēt gribošam Verēmu pamatskolas skolēnam apgūt nepieciešamās iemaņas kolektīvajā muzicēšanā un piedalīties skolas, pilsētas, novada rīkotajos pasākumos, konkursos, tādējādi raisot skolēnos interesi par mūziku, instrumentu apgūšanas iespējām, attīstot fantāziju, ritma izjūtu, izkopjot prasmi klausīties, dodot iespēju kvalitatīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku.
 Lasīt vairāk
Laiva ar radaru Publicēts 04.08.2017
Dabas aizsardzības pārvaldei jauns un moderns aprīkojums
Dabas aizsardzības pārvalde turpina modernizēt valsts vides inspektoru ikdienas darbā izmantojamo inventāru, iegādājoties ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotas iekārtas, tādējādi padarot kontroles darbu daudz efektīvāku. Pārvalde iegādājusies vienu radaru laivai, divus tālummērus, divas meža kameras un vienu termokameru. Iekārtas dod iespēju uzlabot vides inspektoru darba apstākļus uz ūdens un to tuvumā, nodrošināt atļauju ūdenstransporta un mehānisko transportlīdzekļu izmantošanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā nosacījumu kontroli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.08.2017
Īstenots projekts „Tautas tērpu iegāde Strūžānu deju kolektīvam „Dzieti””
Ir atbalstīts un īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros iesniegtais projekts „Tautas tērpu iegāde Strūžānu deju kolektīvam „Dzieti””( Nr. 17-01-AL15-A019,2202-000001). Projekta realizācijas rezultātā deju kolektīvam iegādāti 10 sieviešu un 10 vīriešu tautas tērpu komplekti par kopējo summu 4760 EUR (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).
 Lasīt vairāk
Alpīnisma nodarbība Publicēts 02.08.2017
Jaunieši piedalās apmācībās „Aktīvs Rēzeknes nūvodā”
No 24. jūlija līdz 28. jūlijam Rēzeknes novada jauniešiem tika rīkotas neformālās apmācības „Aktīvs Rēzeknes nūvodā”. 13 jaunieši no Dricānu, Maltas un Silmalas pagasta izdzīvoja piecas aktīvas un emocijām bagātas dienas. Sākot no grupu saliedēšanās uzdevumiem pirmajā dienā un beidzot ar nakts paslēpēm. Visu apmācību laikā jauniešiem tika akcentēts aktīva un veselīga dzīvesveida iespējas Rēzeknes novadā, piedāvājot daudzveidīgu sporta inventāru (velosipēdus, skrituļslidas, laivas, vēja dēli, tenisu, volejbolu u.c.).
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2017
Aicina amatierteātru festivāls „ Lubāna vilinājums”
5. augustā no plkst. 12.00 Gaigalavas kultūras namā notiks festivāls – amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums”. Šogad pasākumā piedalīsies pagasta četri amatierteātri – „Optimisti”, „Apīnis”, „Tādi Šādi”,” Bykovīši” un ciemiņi – amatierteātri no Rogovkas, Nagļiem, Kaunatas, Bērzpils, Aronas un Lielvārdes. Vistālāko ceļu mēros Skapišķu teātris „Stebule”. Pasākumu kuplinās Rugāju dāmu vokālais ansamblis. No plkst.12.30- līdz 19.00 abās zālēs notiks izrādes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2017
Maltā notiks Sporta vakars
Ceturtdien, 3. augustā, Maltas daudzfunkcionālajā zālē notiks Sporta vakars, kurā vīriešu un sieviešu komandas bez vecuma ierobežojuma aicinātas pārbaudīt spēkus un noskaidrot labākos strītbola sacensībās (komandās ne vairāk kā 4 cilvēki) un florbola sacensībās (komandās ne vairāk kā 4 cilvēki). Pulcēšanās un reģistrācija Maltas daudzfunkcionālajā zālē no pulksten 16.00. Komandas sacensībām var pieteikties arī iepriekš, zvanot pa tālruni 20223135 (Māris).
 Lasīt vairāk
Foto: Eduards Medvedevs Publicēts 01.08.2017
Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums 2017”
Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, Rēzeknes novada pašvaldība jau sesto gadu rīko konkursu „Rēzeknes novada uzņēmums”. Konkursa nominācijām var tikt izvirzīti individuālā darba veicēji, pašnodarbinātie vai jebkurš komersants, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares; galvenais – lai uzņēmums ir reģistrēts un savu saimniecisko darbību veic Rēzeknes novada teritorijā.
 Lasīt vairāk
IMG-20170728-WA0002 Publicēts 31.07.2017
Kaunatieši apvienojas dejās večerinkā
Kaunatas 115 gadu jubilejas svinību ietvaros 27. jūlija vakarā Kaunatas brīvdabas estrādē notika večerinka. Tajā piedalījās Kaunatas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaunata” un jauniešu deju kolektīvs “Rasa” ar abu kolektīvu vadītāju Allu Silovu, kā arī kaimiņi - Mākoņkalna pagasta tautas nama līnijdeju grupa “Superstar” ar vadītāju Intu Gribusti, tautas nama vadītāju Skaidrīti Beitāni un Mākoņkalna pārvaldes struktūrvienības vadītāju Rolandu Kalvi. Večerinkā klāt bija arī Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs.
 Lasīt vairāk