IMG_9239 Publicēts 02.11.2015
Bērzgalē tiks atjaunoti skatītāju soli un laipa pussaliņā
2015. gada martā Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fondā tika atbalstīti divi Bērzgales pagasta pārvaldes projekti, kuru mērķis ir apkārtējās vides sakārtošana un uzlabošana.
 Lasīt vairāk
IMG_1060 Publicēts 02.11.2015
Mākoņkalna pagastā īstenots projekts „Salāja ezera zivju krājumu papildināšana”
Salāja ezers atrodas Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā un ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Rāznas nacionālajā parkā, kas ir Natura 2000 teritorija. Papildinot zivju resursus ar zandarta mazuļiem, tiks veicināta Salāja ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā. Projekts „ Salāja ezera zivju krājumu papildināšana” tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”, ietvaros.
 Lasīt vairāk
20150814_155448 Publicēts 02.11.2015
Brīvdabas mācību klases ierīkošana Audriņu pamatskolā
Lai nodrošinātu praktisku un omulīgu vietu skolēnu mācību procesa dažādošanai tika uzsākta konkursa Rēzeknes novada skolām Vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Brīvdabas mācību klases ierīkošana Audriņu pamatskolā” īstenošana. Projekta ietvaros Audriņu pamatskolas pagalmā, pie mājturības darbnīcas tapusi 16. kv.m. liela guļbaļķu lapene. Z/s „Lapsiņas” īpašnieks Ivans Kornuta un viņa čaklā komanda paveikusi visus nepieciešamos darbus – iebetonēti stabveida pamati, uzstādīts lapenes karkass, spāres, latojums, jumta segums un grīdas segums. Guļbūve apstrādāta ar lazūru koka aizsardzībai. Darbu kvalitatīvai izpildei un visu nepieciešamo materiālu sagatavošanai cītīgi sekoja Audriņu pamatskolas saimniecības pārzinis Raitis Šakalovs.
 Lasīt vairāk
IMG_4921 Publicēts 02.11.2015
Rudens balle Čornajas tautas namā
Oktobra nogalē Čornajas tautas namā notika Rudens balle, kuru pirms tam ar savu priekšnesumu ievadīja senioru deju kopa "Zelta atvasara" no Rēzeknes. Gribu izteikt apbrīnu par kundzēm, kuras, par spīti gadu nastai, veiksmīgi ņēma dalību deju virpulī, savukārt Olgai Deksnei, deju kopas vadītājai, novēlu pacietību, veselību un vēl ilgus gadus priecēt savus skatītājus ar raito un graciozo deju soli.
 Lasīt vairāk
Foto: Madara Ļaksa Publicēts 02.11.2015
Jau trešo gadu Rēzeknes novadā tiek atzīmēta Autotransporta darbinieku diena
30. oktobrī Rēzeknes novada pašvaldībā pulcējās Rēzeknes novada pagastu pārvalžu un administrācijas šoferi, lai kopīgi atzīmētu savus profesionālos svētkus – Autotransporta darbinieku dienu. Izrādās, Šoferu dienas tradīcija Latvijā tika iesākta jau pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, kad ik oktobra pēdējo svētdienu autotransporta darbinieki sanāca kopā, lai atzīmētu savu profesionālo veikumu.
 Lasīt vairāk
sddefault Publicēts 02.11.2015
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi Maltā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2015. gada 4. novembrī plkst. 12.00 Maltas kultūras nama zālē, 1. Maija ielā 80, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk – SIA „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu katlumājai Lauku ielā 4A, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
1573587_ORIGINAL_1439198117.jpg Publicēts 02.11.2015
Aicina uz sapulci Gaigalavas pagasta uzņēmējus
Sakarā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam paredzētā finansējuma saņemšanu lauku ceļu rekonstrukcijai, Gaigalavas pagasta pārvalde aicina Gaigalavas pagasta uzņēmējus uz sapulci 2015. gada 10. novembrī plkst. 15.00 Gaigalavas pagasta pārvaldes telpās (Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā), kurā tiks skatīts jautājums par uzņēmējiem nozīmīgiem pašvaldības ceļiem un ielām Gaigalavas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2015
Rēzeknes novada ražotāji bija plaši pārstāvēti izstādē-gadatirgū “Rēzeknes Uzņēmējs”
30. un 31. oktobrī Rēzeknē norisinās jau par tradīciju kļuvušais gadatirgus-izstāde "Rēzeknes Uzņēmējs". Starp aptuveni 80 dalībniekiem bija arī vairāk nekā 20 Rēzeknes novada amatnieki, mājražotāji un uzņēmēji, kas šogad pirmoreiz apvienojās zem saukļa "Izlolots Rēzeknes novadā".
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2015
13. Baltijas valstu Lauku sieviešu konference Rēzeknē
Klāt ir skaistais zelta rudens! Čaklās lauku sievas vēl steidz veikt pēdējos rudens darbus, un rokās ņemt adīkļus, lai sildītu vistuvākos, lai sildītu tālākos un tieši šis laiks sakrīt ar 13.Baltijas valstu Lauku sieviešu konferenci, kas šoreiz notiek Rēzeknē un tās sagatavošanu Latvijas Lauku sieviešu apvienība ir uzticējusi Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrībai „ SIDRABRASA” ( RRLSB).
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2015
PAZIŅOJUMS: 9. novembrī pl. 16.00 iedzīvotāju sapulce STOĻEROVĀ
 Lasīt vairāk