veremi Publicēts 18.09.2015
Aicina piedalīties konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2015. gadā. Konkursa mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību tehniskās jaunrades jomā.Konkursā pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstīti 4-5 projekti. Pieprasītā summa nedrīkst būt lielāka kā 600,00 EUR.
 Lasīt vairāk
IMG_2099 Publicēts 18.09.2015
Stoļerovieši svin “Tēva dienu”
Ar dzestrumu, ar dzērvju klaigām un asteru smaržām, otrā septembra svētdiena arvien plašāk iezīmējas ar Tēva dienas atzīmēšanu un tēva lomas godināšanu ģimenē un sabiedrībā. Arī stoļerovieši pulcējās, lai sportiskā un draudzīgā garā pavadītu laiku kopā ar savām ģimenēm. Lai arī vēl pavisam maza nojausma par Tēva dienas atzīmēšanu, tomēr liels lepnums par ģimenēm, kuras prata apvienot brīvdienu, saliekot kopā tēva nozīmi ģimenē un apliecinot bērnu prieku kopīgajās aktivitātēs. Kā dāvanu no mazās sirsniņas bērni ar lielu mīlestību veidoja apsveikuma aploksnītes tētiem, un ne tikai tētiem, viņi arī atcerējās par mājās palikušajiem vectēviem. Pozitīvā gaisotnē tēti savstarpējās pāru maiņās izspēlēja novusa mačus un šautriņu mešanu mērķī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2015
30. septembrī notiks stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksme
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izstrādā Rēzeknes novada un Viļānu novada teritorijas attīstības stratēģiju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2015
Tiskādu vidusskolas audzēkņi devās Rudens pārgājienā
Ikvienam cilvēkam ir nepieciešams izrauties no ikdienas rutīnas un doties smelt spēkus pie dabas. Tāpēc visi Tiskādu vidusskolas skolēni ar savām klases audzinātājām 4.septembrī priecīgā noskaņā devās pārgājienā. Diena bija skaidra, silta. Augstajās, zilajās debesīs- ne mākonīša. Tuvā rudens dvesma jūtama it visur- rudajos laukos, vēlīnajos rudens ziedos puķu dobēs pie mājām.
 Lasīt vairāk
18.08.1953. Publicēts 18.09.2015
Ozolaines pagasta iedzīvotāji aicināti iesaistīties fotoizstādes “Mana dzimta” veidošanā
Līdz 21. oktobrim Ozolaines pagasta iedzīvotāji aicināti atnest uz pagasta pārvaldi 3 līdz 7 fotogrāfijas no ģimenes arhīva, lai pēc tam kopīgi veidotu izstādi “Mana dzimta”. Izstādei jāiesniedz fotogrāfijas, kurās redzami bērni, vecāki un vecvecāki vai vecākie dzimtas pārstāvji. Ir gaidītas gan portretbildes, gan dažādu svinīgu brīžu, piemēram, kāzu foto, gan arī fotomirkļi no ikdienas un sadzīves.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2015
“Esi aktīvs!” Nautrēnos
No 7. līdz 13. septembrim Nautrēnu pagastā valdīja sportiska gaisotne Eiropas Sporta Nedēļas ietvaros. Eiropas Sporta nedēļā Latvijā tika organizētas vairākas tematiskas dienas, piemēram, sports izglītības iestādēs, darba vietās, brīvā dabā, sporta klubos/fitnesa centros. Pasākumu organizēja un aicināja piedalīties Latvijas Tautas Sporta asociācija. Šī gada sporta nedēļas moto bija #BeActive (Esi Aktīvs)
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2015
Zināmi Latgales NVO projektu programmas rezultāti
Biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" koordinators Oskars Zuģickis informē, ka ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2015 projektu izvērtēšana un noris līgumu slēgšana ar divdesmit biedrībām, kas savu ideju realizācijai saņems 24 000 EUR.
 Lasīt vairāk
20150810-1619-171263-55c8a4d4a4d13-pludmale-sacentisies-jauniesi Publicēts 18.09.2015
Aicina jauniešus piedalīties starptautiskā projektā
European Association "World-Our Home" piedāvā iespēju jauniešiem no 18-30 gadu vecumam piedalīties projektā Itālijā, Pelermo "Respect it and live it", lai kopā ar jauniešiem no Gruzijas, Ukrainas un Itālijas dalītos idejās par vides aizsardzību, respektēšanu un ekoloģiju.

Projekts apmaksā 100% dzīvošanas un ēšanas izdevumus, kā arī pēc projekta beigām atmaksā ceļa izdevumus līdz 270 Eur. Vajadzīgi 4 dalībnieki un viens grupas līderis no Latvijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.09.2015
VAKANCE: Maltas speciālās internātpamatskolas direktors
 Lasīt vairāk
Foto no VUGD arhīva Publicēts 17.09.2015
VUGD aicina lauksaimniekus būt uzmanīgiem labības kulšanas laikā
Šogad līdz 2. septembrim kopumā degušas jau 39 lauksaimniecības tehnikas vienības, tajā skaitā 15 kombaini, savukārt 2014. gadā deguši 11 kombaini. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) vērš uzmanību uz to, kas jāievēro no ugunsdrošības viedokļa, lai neizceltos ugunsgrēks un pasargātu sevi un savus īpašumus.
 Lasīt vairāk