Publicēts 13.03.2015
Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2015. gada 1. maija līdz 1. novembrim. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes lietderīgu brīvā laika pavadīšanu neformālās izglītības nometnēs vai daudzdienu neformālās apmācībās Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 13.03.2015
Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada skolām projektiem vides aizsardzības jomā
Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu skolu projektiem vides aizsardzības jomā, kas vērsti uz izglītību un audzināšanu. Kā paredz konkursa nolikums, atbalstāmās aktivitātes būs vides izglītības pasākumi, vides un dabas resursu izpēte, kā arī vides infrastruktūras izveide, tostarp brīvdabas mācību klašu ierīkošana, dabas taku vai dabas stūrīšu skolā izveide.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2015
Aicinājums piedalīties konkursā “Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana”
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana" ietvaros līdz 2015. gada 17. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.
 Lasīt vairāk
Ministru prezidente Laimdota Straujuma Publicēts 12.03.2015
Ministru prezidente tiksies ar Rēzeknes novada izglītības iestāžu vadītājiem
Piektdien, 13. martā darba vizītē Latgalē ieradīsies Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Vizītes ietvaros Ministru prezidente ar delegāciju apmeklēs Nautrēnu vidusskolu, kas nākotnē plānota kā viens no četriem uzņēmējdarbības kontaktpunktiem Rēzeknes novadā. Pulksten 14.30 Laimdotai Straujumai paredzēta diskusija par skolotāju algu modeli ar Rēzeknes novada izglītības iestāžu vadītājiem, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāju Līviju Plavinsku un Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2015
Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju
Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā projekta vadītāju Attīstības plānošanas nodaļā darbam ar starptautiskiem projektiem izglītības jomā. Prasības pretendentam:

• Augstākā izglītība ekonomikā, sociālajās zinātnēs vai citā ar projektu vadīšanu saistītā jomā;
• Zināšanas un izpratne dažādās jomās, piemēram, ekonomikā, komunikācijā, likumdošanā, grāmatvedībā, vadības zinātnēs;
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze projektu vadīšanā, ieviešanā;
• Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze starptautisku projektu ieviešanā, vērtējot vadītā projekta sarežģītību (starptautisko partneru skaits, iesaistītā mērķa grupa, projekta budžets u.c.);
• Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze ar izglītību saistītā jomā;
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2015
Notiks seminārs par zivju audzēšanu
24. martā plkst. 10:00 Jaundomes muižā (Dagdas novads, Ezernieku pagasts) notiks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” seminārs „No zivju audzēšanas un ielaišanas ezeros līdz zvejai, makšķerēšanai un zivju slimībām”. Uz semināru tiek aicināti zivju audzētāji, ezeru apsaimniekotāji, makšķernieki, zvejnieki, sabiedrisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, vides inspektori, vides entuziasti un visi citi interesenti. Kontakttālrunis: 29427491 (Ruta Medne).
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2015
Rēzeknes novada Ciskādu ciemā uzsākti būvniecības darbi
Sākoties pavasarim, Rēzeknes novada Ciskādu ciemā sāk darboties būvfirmas „Latgalija” celtnieki, kuri ir piedāvājuši zemāko cenu būvdarbu veikšanai ūdenssaimniecības attīstības iepirkumā un sīvā konkurencē saņēmuši tiesības slēgt līgumu. Līdz augustam ciemā ir paredzēts pirmo reizi ierīkot centralizēto kanalizāciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruēt ūdensvadu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.03.2015
„Black Star Mafi” Ozolmuižas kultūras namā
Februāra beigās Ozolmuižas pagasta jaunieši piepildīja sen plānoto ieceri par tematisko ballīti jeb sadraudzības vakaru. Pasākums tika aizvadīts kultūras namā, kurā pateicoties plašajām telpām, bija iespējams organizēt vairākas aktivitātes – spēles, dejas un komandu spēles.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.03.2015
Sieviešu dienas koncerts Čornajas tautas namā
8. martā, uzreiz pēc Dukstigala draudzē notikušā dievkalpojuma, Čornajas tautas namā norisinājās Starptautiskai Sieviešu dienai veltīts koncerts. Šoreiz koncertu kuplināja viesi no Maltas: līnijdeju grupa "Pieneņpūka", austrumu deju grupa "Šeherezada", sieviešu kora "Madariņa", soliste Marija Dudareva, sporta dejotāji Simona Skudra un Artēmijs Naglis, krievu dziesmu ansamblis "Kalinuška"
 Lasīt vairāk
Foto: Madara Ļaksa Publicēts 11.03.2015
Lauksaimnieki pulcējas Graudu un rapša audzētāju konferencē
6. martā Rēzeknes novada pašvaldībā norisinājās ikgadējā Austrumlatvijas reģiona graudu un rapšu audzētāju konference. Laika gaitā Graudaudzētāju konference ir kļuvusi par lielāko un nozīmīgāko lauksaimniecības zināšanu nodošanas un apmaiņas pasākumu Latgales reģionā.
 Lasīt vairāk