Publicēts 11.04.2011
Etnogrāfiskajam ansamblim „Rikava” jauna tautas tērpu kolekcija
Pirms gada biedrība „RIKA” uzsāka realizēt LEADER programmas projektu „Tautas tērps kā materiālās kultūras sastāvdaļa etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” darbībā”. Projekts tika realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, izmantojot LEADER pieejas principu un ieviešot biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģiju. Tā kopējās izmaksas sastāda 4737 latus (90% - ELFLA un Latvijas valsts finansējums, 10% - pašvaldības līdzfinansējums).
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2011
Aicinām apmeklēt Latgales podnieku dienas 2011!
No 27. līdz 30. aprīlim Rēzeknes novadā ar jaunu spožumu daudzkrāsainos toņos iemirdzēsies tradicionālās „Latgales podnieku dienas”, kuru galvenais rīkotājs ir Rēzeknes novada pašvaldība. Svētku ietvaros paredzēts plašs pasākumu klāsts - durvis vērs podnieku darbnīcas, notiks izstādes un teorētiskie lasījumi, podnieki kurinās keramikas cepļus, lai pēcāk no tiem ņemtu ārā brīnumus, kas radušies, mālam un ugunij apvienojoties ar meistaru radošo iedvesmu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2011
Izveidots nodibinājums „Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam”
Ar mērķi Rēzeknes novadā sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, izveidots nodibinājums Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam. To šī gada 3.martā nodibināja Rēzeknes novada pašvaldība un 25 pagastu pārvaldes. Nodibinājums garantēs 30% no aizdevuma summas, ko biznesa idejas realizēšanai piešķirs AS „Latvijas Krājbanka”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2011
Rēzeknes novada iedzīvotāji piedalīsies Eiropas festivālā Francijā
Rēzeknes novada pašvaldība saņēmusi ielūgumu 30 cilvēku delegācijai piedalīties Eiropas festivālā, kas no šī gada 6. līdz 9.maijam notiks Francijas pilsētā Majenā (Mayenne). Līdz šim Majenas pilsētai ir izveidojusies sadarbība ar Beļģijas, Vācijas, Itālijas u.c. Eiropas valstu pilsētām, taču nav bijis iespēju iekļaut sadraudzības tīklā Baltijas valstis. Tāpēc pirmo reizi uz festivālu tiek ielūgtas pašvaldību delegācijas no Latvijas un Lietuvas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.02.2011
Austrumlatvijas reģiona graudu un rapšu audzētāju konference
„Ko sēt, kā sēt un kādu augu aizsardzības līdzekli pielietot?” – tie ir galvenie jautājumi, uz kuriem zemniekiem būs iespēja gūt atbildes Austrumlatvijas reģiona graudu un rapšu audzētāju konferencē, kas šogad notiks 4.martā, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2011
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada budžets
Šā gada 17.februārī Rēzeknes novada dome apstiprināja pašvaldības 2011. gada budžetu ar pamatbudžeta ieņēmumiem 15,5 miljonu latu apmērā, izdevumiem – 18,9 miljonu latu apmērā, tai skaitā 15,5 miljoni latu no ieņēmumiem gada laikā, 2,6 miljoni no līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un 0,8 miljoni aizņēmuma.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2011
Preses balle Nagļos
Šā gada 26.februārī Rēzeknes novadā notiks pirmā preses balle, ko rīko Nagļu pagasta pārvalde, atzīmējot informatīvā izdevuma „Nagļu Vēstis” 10 gadu jubileju. Uz pasākumu tiek aicināti visi iedzīvotāji, kuri šo gadu laikā kā līdzautori piedalījušies izdevuma tapšanā. Mīļi gaidīti ir arī visi informatīvo izdevumu veidotāji no citiem Rēzeknes novada pagastiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.02.2011
Amatierteātru parāde “Kaudzēm smieklu” Feimaņos
„Smiekli ir labākās zāles!” šim apgalvojumam piekrita visi klātesošie, kuri 11.februāra vakarā bija sapulcējušies uz amatierteātru parādi "Kaudzēm smieklu". Šogad pasākums notika Feimaņu kultūras namā, un tajā piedalījās 21 kolektīvs no Rēzeknes un Viļānu novadiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2011
Folkloras kopu saiets Ozolmuižā
Pašā ziemas viducī, nezin vai spītējot sniegam un salam, vai par prieku tam, un kā vēlreizēju apliecinājumu gaismas uzvarai pār tumsu kristieši svin Sveču dienu, kas reizē sabalsojas ar senlatviešu tradīcijām. Un katru gadu šajā laikā Rēzeknes un Viļānu novadu folkloras kopas rīko saietu. Šoreiz ciemiņi no malu malām brauca uz Ozolmuižu. Kultūras nama lielajā zālē pulcējās 10 folkloras un viena deju kopa, aptuveni simts vīri un sievas tautu tērpos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2011
Deju kolektīvu virsvadītāja ieguldījums, kolektīvu vadītāju darbs un pašvaldības attieksme – veiksmes atslēga veiksmīgai deju kolektīvu darbībai Rēzeknes novadā
Aizvadītajā sestdienā 17 tautas deju kolektīvi no Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadiem piedalījās gadskārtējā koncertskatē „Jautrais sadancis 2011”. Šoreiz saimnieka lomā iejutās un viesus uzņēma Dricānu pagasta pārvaldes darbinieki. Katrs kolektīvs uzstājās ar divām pašu izvēlētām dejām, savukārt viņu sniegumu vērtēja un kvalifikācijas kategorijas piešķīra žūrija.
 Lasīt vairāk