Podziņa odziņa Audriņu pamatskolā Publicēts 05.06.2014
Audriņu pamatskolā pasākums „Draudzīgās pogas”
Audriņu pamatskolā mācību gada beigās viesojās Līvānu novada biedrības „Baltā māja” projektu darba grupas darbinieki – Elīna Jermacāne, Evita Ziemele un Inguna Badune ar pasākumu „Draudzīgās pogas”. Tā ir viena no Eiropas Savienības projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” aktivitātēm. 1.-4. klašu skolēni un 5-6 gadnieki no bērnudārza tika aicināti noskatīties leļļu teātra izrādi „Podziņas odziņas ceļojums” (autore Ināra Ivanova). Ar aizrautību un ieinteresētību bērni sekoja podziņas piedzīvojumiem.
 Lasīt vairāk
Radām Novadam Publicēts 05.06.2014
Studenti Rēzeknes novadu vēlas radīt par vienu no pasaulē attīstītākajiem novadiem
Konkurss “Radām Novadam” tika uzsākts 2013. gada 17. decembrī, un tā ietvaros talantīgākie Latvijas augstskolu studenti sacenšas savā starpā, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados līdz 2016. gada jūnijam. Konkursā piedalās 18 studentu komandas no 10 Latvijas augstskolām, pārstāvot 18 Latvijas novadus, un viens no šiem novadiem ir Rēzekne. To pārstāv desmit studenti no Rēzeknes Augstskolas, kuri ir apvienojušies vienā komandā „KomandRA”, kas sastāv no pieredzējušiem un atbildīgiem inženieriem, gudriem un zinošiem ekonomistiem un radošiem filologiem humanitārajās zinātnēs. Viņi ir gatavi cīnīties par reģiona labklājību un uzvarēt konkursā. Lai noskaidrotu ko vairāk par pašu komandu, tās mērķiem novada attīstībā un motivāciju uzvarai, piedāvājam sarunu ar komandas kapteini Rolandu Keišu.
 Lasīt vairāk
VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone Publicēts 05.06.2014
VID ģenerāldirektore apmeklē Rēzekni
4. jūnijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ināra Pētersone devās darba vizītē uz Rēzekni. Lai pārrunātu esošo situāciju nodokļu administrēšanā, akcentētu tās pilnveidošanas aspektus, kā arī lai aktualizētu jautājumus, kas saistīti ar informācijas un datu efektīvāku apmaiņu, vizītes laikā Rēzeknes novada pašvaldībā VID ģenerāldirektorei bija tikšanās ar Rēzeknes novada uzņēmējiem.
 Lasīt vairāk
feimanu_dejotaji Publicēts 05.06.2014
“Latvju bērni danci veda” Balvos
31. maijā 14 skolēnu deju kolektīvi no Rēzeknes un Viļānu novada piedalījās bērnu tautu deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Balvos. Novada deju programmu “Nāc ar mani padejot” izdejoja divi Dricānu vidusskolas deju kolektīvi, Gaigalavas pamatskolas dejotāji, divi Maltas 1. vsk. deju kolektīvi , Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas dejotāji, divi Feimaņu pamatskolas deju kolektīvi , Jaunstrūžānu pamatskolas un Rēznas pamatskolas dejotāji, kā arī 4 Viļānu novada deju kolektīvi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.06.2014
Kaunatas vidusskolas audzēkņi apmeklē Rēzeknes Augstskolu
30. maijā 15 Kaunatas vidusskolas 5. klases skolēni un skolotāja Ināra Paramonova ciemojās Rēzeknes Augstskolā (RA). Skolēniem bija iespēja aplūkot RA studiju korpusu Atbrīvošanas alejā 115, risināt atjautības uzdevumus, sacensties veiklībā, kā arī uzzināt par tām specialitātēm, kuras var apgūt augstskolā.
 Lasīt vairāk
trenazieris Publicēts 05.06.2014
Bērzgalē tiks ierīkota trenažieru zāle
2014. gada martā tika atbalstīts biedrības „Meirānu ezera apsaimniekotājs” projekts ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, kurš tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”. Projekta „Trenažieru zāles ierīkošana Bērzgalē” ietvaros biedrība sadarbībā ar Bērzgales pagasta pārvaldi veiks divu pamatskolas sporta zālei piegulošu telpu vienkāršotu rekonstrukciju par trenažieru zāli.
 Lasīt vairāk
Bērzgales sv. Annas Romas katoļu baznīca Publicēts 05.06.2014
Bērzgales Romas katoļu baznīcai tiks remontēts jumts
2014. gada martā tika atbalstīts biedrības Sieviešu interešu klubs ASTRA” projekts ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, kurš tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”. Projekta „Bērzgales Romas katoļu baznīcas jumta remonts” ietvaros biedrība, sadarbībā ar Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīcas draudzes padomi, veiks dievnama jumta remontu. Tiks sakopts populārs kultūras un vēstures piemineklis, kas ir ne tikai pagasta, bet arī novada, Latgales un Latvijas vizītkarte un prezentē pagasta kultūrmantojumu.
 Lasīt vairāk
asinsdonori-il_1370864016317 Publicēts 04.06.2014
Asins donoru diena Rogovkā
10.jūnijā no plkst. 09.00 līdz 12.00 Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko izbraukumu Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkas doktorātā.
 Lasīt vairāk
Sadancis Vērēmos Publicēts 04.06.2014
Sadancis Vērēmos
Saulainā un siltā maija vakarā Vērēmu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Kūzuls” uzņēma tuvus un tālus ciemiņus, lai brīvdabas estrādē izdejotu pavasari. Pie mums viesojās četri deju kolektīvi: VPDK “Ūdzeņa” un jauniešu deju kolektīvs (JDK) “Ūdzeņa” no Lendžiem (vad. Sintija Borise), VPDK “Juris” no Viļāniem (vad. Gunta Sidorova), VPDK “Bārbele” no Vecumniekiem (vad. Agita Seglicka). Skatītājus priecēja gan sen zināmas, gan arī neredzētas dejas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2014
Maltas bibliotēka – novadpētniecības dārgumu krātuve
Domāju, visi man piekritīs, ka nodarboties ar novadpētniecību ir viena jauka un interesanta lieta. Šādi apgalvot var tie, kuri pēta savu novadu, pagastu, dzimto ciemu vai arī katrs savas dzimtas vēsturi. Īpaši, ja ir savākti interesanti materiāli, veikts kāds pētījums, publikācija un tie ir bijuši pieejami plašākai sabiedrībai.
 Lasīt vairāk