DSC_0071 Publicēts 11.07.2014
Aizritējusi 15. Lauku diena
16 laukaugu kultūras, 153 dažādas šķirnes, 80 tirgotāji, vairāki desmiti traktoru un aptuveni tūkstoš apmeklētāju – tā skaitļos var raksturot Lauku dienu, ko 10. jūlijā jau piecpadsmito reizi rīkoja Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Latgales Lauksaimniecības zinātnes centru. Šī gada Lauku diena ir zīmīga arī ar kādu „apaļu” jubileju – 27. jūnijā apritēja 50 gadi kopš Latgales laukos strādā Veneranda Stramkale – Lauku dienu organizatore, lauksaimniecības zinātņu doktore un Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra vadītāja.
 Lasīt vairāk
Rēzeknes baltkrievu ansamblis "Suzorje" Publicēts 11.07.2014
Rēzeknē un Rēzeknes novadā — VII Starptautiskais etno festivāls „GOSTI”
11. un 12. jūlijā Rēzeknē un Rēzeknes novadā notiek VII Starptautiskais etno festivāls „GOSTI”, kas līdz šim pazīstams kā Nacionālo kultūru festivāls Rēzeknē, bet festivāla ideja un tradīcijas paliek nemainīgas – tas atklāj prieku par viesu (latgaliešu valodā – "gosti") gaidīšanu, mīļu uzņemšanu un līksmu kopā būšanu. Šogad festivāls pulcēs ap 800 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Ukrainas un Turcijas. Vairāk kā 50 kolektīvus šogad vienos kopīgā festivāla tēma – siena laiks un siena talka, viesi un lustēšanās jeb „Gosti, iz sīna tolku”!
 Lasīt vairāk
Pludmales volejbols Nautrēnos Publicēts 11.07.2014
Nautrēnos notika kausa izcīņa pludmales volejbolā veterānu komandām
Jau vairākus gadus Nautrēnu pagastā ziemas sezonā tiek rīkota kausa izcīņa volejbolā veterāniem, gan sieviešu, gan vīriešu komandām. Taču šogad biedrība „ Rogovkīši” uzsāka jaunu tradīciju – 2014. gada 5. jūlijā notika Nautrēnu kausa izcīņa veterāniem pludmales volejbolā, piedaloties komandu sastāvā vīriešiem un sievietēm.
 Lasīt vairāk
Volkenbergas svētki Publicēts 10.07.2014
Volkenbergas pils svētki
Katru gadu vasaras pilnbriedā Mākoņkalna estrādē pulcējas Rēzeknes novada un kaimiņu novadu pašdarbības kolektīvi, lai svinētu Volkenbergas pils svētkus. 5. jūlijā spīdēja silta saule un lietus mākoņi tika aizgaiņāti uz pamalēm - jau tas vien radīja svētku noskaņojumu, kur nu vēl dažādie pašdarbības kolektīvu priekšnesumi.
 Lasīt vairāk
Sporta diena 2013. Publicēts 09.07.2014
Aicina novada Sporta diena Maltā!
10. jūlijs ir pēdējā diena, kad aktīvie sportotgribētāji var pieteikties uz Rēzeknes novada sporta dienu Maltas stadionā, 15. jūlijā plkst. 17.00. Tur jūs gaida daudz interesantu un atraktīvu pasākumu: sacensības volejbolā, strītbolā, šautriņu mešanā, virves vilkšanā, novusā un citos sporta veidos. Aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastu komandas. Katra komanda pārstāv vienu pagastu, komandas sastāvs 6-8 dalībnieki, sastāvā vismaz 2 sievietes. Komandā drīkst startēt tikai pagastā strādājošie vai pagastā dzīvojošie cilvēki, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ka arī studenti, kuri mācās citās pilsētās.
 Lasīt vairāk
Vides nometne Zaļā dzīve Dricānos Publicēts 09.07.2014
Vides nometne “Zaļā dzīve” Dricānos
Piecas dienas jūlija sākumā divdesmit četri Dricānu un citu skolu bērni darbojās radošā vides nometnē „Zaļā dzīve”. Nometnes darbību finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds un Dricānu pagasta pārvalde. Nometnes mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu vides izglītību un audzināšanu, veidojot atbildības sajūtu par dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību, radīt priekšstatu par saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējām, uzlabot bērnu un jauniešu garīgo un fizisko veselību, stimulēt radošumu.
 Lasīt vairāk
celji Publicēts 09.07.2014
Valsts autoceļa A12 posma “Rēzekne-Ludza” iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana
Valsts autoceļa A12 posma "Rēzekne-Ludza" iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana notiek no 2014.gada 8. jūlija līdz 6. augustam. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu interesenti var iepazīties darba dienās Rēzeknes novada domes 23. kabinetā un ierodoties uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi š.g. 22.jūlijā plkst. 16.00 (Mazā zāle, Atbrīvošanas al. 95, Rēzeknē, kontaktpersona Alberts Kindzulis, tālr. 64607170).
 Lasīt vairāk
seminars Publicēts 09.07.2014
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina jaunus projektu konkursus
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 09.07.2014
Zemkopības ministrijas reģionālā konference „Esi informēts un ražo laukos” notiks Rēzeknē
17. jūlijā, Rēzeknē, Latgales vēstniecības "Gors" Mazajā zālē, notiks Latgales reģionālā konference „Esi informēts un ražo laukos”. Reģionālās konferences lauksaimniekiem rīko Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros, tajās aicināti piedalīties visi interesenti. Dalība konferencēs ir bez maksas.
Sākotnēji konference bija paredzēta Dagdā, taču sakarā ar ārkārtas situāciju, kas izsludināta šajā novadā, konferences vieta ir pārcelta uz Rēzekni.
 Lasīt vairāk
Rēzeknes novada sociālie darbinieki apmeklē Norvēģijas kolēģus. Pirmā no kreisās, Silvija Strankale Publicēts 09.07.2014
Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbu 2014.gada piecos mēnešos
2014.gadā piecos mēnešos Sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā izlietoti 551 080 euro.
Trūcīgas personas/ģimenes statuss izvērtēts un noteikts 4990 personām. Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti vislielākie līdzekļi – 529 575 euro (GMI pabalsts, dzīvokļa pabalsts, apbedīšanas pabalsts, pabalsts īres un komunālo maksājumu apmaksai sociālajos dzīvokļos). No visiem pabalstos izlietotajiem līdzekļiem 71% tika novirzīti pabalstam garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kas ir viens no noteiktajiem pabalstiem, kura obligāta izmaksa noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. GMI pabalsta saņēmēji bija 2698 personas.
 Lasīt vairāk