Publicēts 06.01.2011
Aicinājums uzņēmējiem piedāvāt savus pakalpojumus elektrolīniju atbrīvošanai no kokiem
Lai veicinātu ātrāku elektroapgādes atjaunošanos visā Rēzeknes novada teritorijā, domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs aicina uzņēmējus atsaukties un piedāvāt savus pakalpojumus elektrolīniju atbrīvošanai no kokiem. Visiem tiem komersantiem, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija minēto darbu veikšanai, jāgriežas A/s „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Rēzeknes nodaļā - Rēzeknē, Ziemeļu ielā 3, pie Ekspluatācijas daļas vadītāja Sergeja Semjonova (kontakttālrunis 26555334).
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2011
Uzņēmēji aicināti pašvaldībā iesniegt zaudējumu aprēķinu
Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes vārdā aicinām visus Rēzeknes novada uzņēmējus, kuriem elektropadeves traucējumu rezultātā 2010.gada nogalē un 2011.gada janvāra sākumā ir radušies reāli zaudējumi (uzņēmuma dīkstāve, ģeneratoru apkalpošanas izdevumi u.tml.), steidzamības kārtā iesniegt uzņēmuma vadītāja parakstītu uzņēmuma zaudējumu aprēķinu Rēzeknes novada pašvaldībā - Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē – 17.kabinetā (sekretārei)!
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2011
Rēzeknes novadā izsludināta ārkārtēja situācija
Izvērtējot situāciju un secinot, ka elektroapgādes problēmu radīto seku likvidēšanai būs nepieciešams ilgs laiks, Rēzeknes novada pašvaldība sava novada teritorijā izsludinājusi ārkārtēju situāciju. Šāds lēmums pieņemts 6.janvārī, pamatojoties uz Civilās aizsardzības likumu un Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas lēmumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.01.2011
Joprojām liela daļa mājsaimniecību bez elektrības; lēmumu par skolu darba režīmu pieņem skolu direktori, ņemot vērā esošo situāciju
Šobrīd Rēzeknes novadā joprojām vairāk nekā 5000 mājsaimniecībām nav elektrības. Lielākajos pagastu centros elektroapgāde jau ir atjaunota, taču tās joprojām nav Feimaņos, Sakstagalā, Čornajā, Pušā un daļēji arī Nagļos. Skolas ir divos no šiem ciemiem – šodien lielie ģeneratori mācību procesa nodrošināšanai tiks piegādāti Feimaņu pamatskolai un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai. Pārējās novada skolās vismaz šobrīd ar elektroapgādi saistītās problēmas ir novērstas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2011
Darbs pie elektroapgādes atjaunošanas Rēzeknes novadā
Šobrīd Rēzeknes novadā svarīgākais dienas kārtības jautājums ir elektroapgādes atjaunošana – aptuveni 85% novada teritorijas pašlaik nav elektrības, kas daudzviet izraisījis arī siltuma un ūdensapgādes problēmas. „Tik ilgstoši un tik plašā mērogā šāda situācija Rēzeknes novadā nav bijusi,” atzīst novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Piemēram, Feimaņu pagastā elektrības nav jau no 30.decembra.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.12.2010
Dricānu pārvaldes vadītāja amatam izvirzīti pieci kandidāti
Šī gada 22. decembrī dricānieši bija sapulcējušies uz kopsapulci, lai izvirzītu Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātus. Kopumā iedzīvotāji izvirzīja septiņus pretendentus – Ēriku Strodu, Juri Igauni, Benitu Gērikas, Mariju Zahari, Leontiju Līpenīti, Andri Pelšu un Skaidrīti Melni. Leontijs Līpenīts un Andris Pelšs savas kandidatūras atsauca.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.12.2010
Dricānu pagasta iedzīvotāji aicināti uz kopsapulci kandidātu izvirzīšanai pārvaldes vadītāja amatam
Ņemot vērā Inventarizācijas komisijas pārbaužu rezultātā konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus, Rēzeknes novada domes deputāti secināja, ka Dricānu pagasta pārvaldes vadītājs Boļeslavs Kindzuļs bez attaisnojoša iemesla ir būtiski pārkāpis Darba līgumu. 16.decembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot viņu no amata. Pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška izdevis rīkojumu, kas paredz, ka darba līgums un darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks izbeigtas 2010.gada 27.decembrī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.12.2010
Ziemassvētkus gaidot, uz pasākumu pie Valsts prezidenta šogad no Rēzeknes novada uzaicināta Pujatu ģimene
Turpinot Rīgas pilī iedibināto tradīciju, Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri aicinājuši stiprās, kuplās un radošās ģimenes no visas Latvijas iedegt Rīgas pils Ziemassvētku egli. Svētku pasākumā, 6.decembrī, aicināta piedalīties arī Pujatu ģimene no Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta Gailumu ciema.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2010
Izstāde par Audriņu traģēdiju apskatāma Čehijā
Līdz pat 2011. gada martam Čehijas pilsētā Lidicē būs apskatāma izstāde “Neviens nav aizmirsts, nekas nav aizmirsts”, kas stāsta par traģēdiju Otrā pasaules kara laikā, kad tika nodedzināts viss Audriņu ciems. Izstādi novembra sākumā pasākumu cikla “Gaisma pār Audriņiem!” ietvaros atklāja Rēzeknes novada oficiālās delegācijas pārstāvji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2010
Tautas tradīciju saglabāšana Rēzeknes novada Rikavas pagastā
Kopš šī gada septembra biedrība „Rika” ir sākusi realizēt projektu „Tautas tērps kā materiālās kultūras sastāvdaļa etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” darbībā”. Projekts tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, izmantojot LEADER pieejas principu un ieviešot biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģiju.
 Lasīt vairāk