Publicēts 22.12.2010
Dricānu pārvaldes vadītāja amatam izvirzīti pieci kandidāti
Šī gada 22. decembrī dricānieši bija sapulcējušies uz kopsapulci, lai izvirzītu Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātus. Kopumā iedzīvotāji izvirzīja septiņus pretendentus – Ēriku Strodu, Juri Igauni, Benitu Gērikas, Mariju Zahari, Leontiju Līpenīti, Andri Pelšu un Skaidrīti Melni. Leontijs Līpenīts un Andris Pelšs savas kandidatūras atsauca.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.12.2010
Dricānu pagasta iedzīvotāji aicināti uz kopsapulci kandidātu izvirzīšanai pārvaldes vadītāja amatam
Ņemot vērā Inventarizācijas komisijas pārbaužu rezultātā konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus, Rēzeknes novada domes deputāti secināja, ka Dricānu pagasta pārvaldes vadītājs Boļeslavs Kindzuļs bez attaisnojoša iemesla ir būtiski pārkāpis Darba līgumu. 16.decembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot viņu no amata. Pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška izdevis rīkojumu, kas paredz, ka darba līgums un darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks izbeigtas 2010.gada 27.decembrī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.12.2010
Ziemassvētkus gaidot, uz pasākumu pie Valsts prezidenta šogad no Rēzeknes novada uzaicināta Pujatu ģimene
Turpinot Rīgas pilī iedibināto tradīciju, Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri aicinājuši stiprās, kuplās un radošās ģimenes no visas Latvijas iedegt Rīgas pils Ziemassvētku egli. Svētku pasākumā, 6.decembrī, aicināta piedalīties arī Pujatu ģimene no Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta Gailumu ciema.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2010
Izstāde par Audriņu traģēdiju apskatāma Čehijā
Līdz pat 2011. gada martam Čehijas pilsētā Lidicē būs apskatāma izstāde “Neviens nav aizmirsts, nekas nav aizmirsts”, kas stāsta par traģēdiju Otrā pasaules kara laikā, kad tika nodedzināts viss Audriņu ciems. Izstādi novembra sākumā pasākumu cikla “Gaisma pār Audriņiem!” ietvaros atklāja Rēzeknes novada oficiālās delegācijas pārstāvji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2010
Tautas tradīciju saglabāšana Rēzeknes novada Rikavas pagastā
Kopš šī gada septembra biedrība „Rika” ir sākusi realizēt projektu „Tautas tērps kā materiālās kultūras sastāvdaļa etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” darbībā”. Projekts tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, izmantojot LEADER pieejas principu un ieviešot biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģiju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2010
Iedzīvotāju kopsapulces līdz novembra beigām notiks visos pagastos
Lai veicinātu dialogu starp iedzīvotājiem, pagasta pārvaldi un pašvaldības vadību, vismaz reizi gadā katrā no 25 Rēzeknes novadu veidojošiem pagastiem tiek organizētas iedzīvotāju kopsapulces.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2010
Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis svin 25 darbības gadu jubileju
25 darbības gadu jubileju svētdien, 24.oktobrī, svin Nautrēnu pagasta Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis, kura darbības pamatā ir vietējo tautas dziesmu un tradīciju apzināšana, latvietības kopšana un nodošana nākamajām paaudzēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2010
Rēzeknes novada mākslinieki grieķiem vadīs radošās darbnīcas
No 18. līdz 25. oktobrim pieci Rēzeknes novada dažādu mākslas jomu pārstāvji Grieķijas pilsētā Elasona stāstīs par savu māksliniecisko darbību, vietējiem iedzīvotājiem rīkojot radošās darbnīcas, seminārus un nodarbības. Šīs aktivitātes norisināsies starptautiskā projekta „Art Farers” ietvaros, kuru vada Eiropas kultūras un sociālās izglītības organizācija ECOSE (Grieķija).
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2010
Rit būvdarbi Ozolaines sociālajā dzīvojamajā mājā
Ozolaines pagasta pārvalde īsteno Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu, kura ietvaros tiek veikti Ozolaines sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. Projekta kopējās realizācijas izmaksas sastāda 151 230 latus, no tiem 75% finansē ERAF, 7.5% ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, bet 17.5% sastāda Ozolaines pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2010
Pētot dzeņu aktivitātes iemeslus, atklāti unikāli mākslas darbi
Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu - valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Rēzeknes novada Pušas katoļu baznīcu - 11.septembrī apsekoja vairāki speciālisti (arhitekts, entomologi, mikologs, būvnieki), lai saprastu un gūtu risinājumus, kā novērst dzeņu vēlmi kalt caurumus baznīcas un zvanu torņa ēkā.
 Lasīt vairāk