Publicēts 17.11.2013
Valsts svētku pasākumā tiek pasniegti novada Atzinības raksti
15.novembrī, sagaidot Valsts svētkus, Gaigalavas kultūras namā izskanēja Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgais sarīkojums. Jau tradicionāli šajā pasākumā tika ne vien godināts Latvijas vārds un atzīmēti brīvības svētki, bet arī cildināti Rēzeknes novada uzcītīgākie un neatlaidīgākie darba darītāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2013
Ar krāšņu koncertu Dricānu vidējās paaudzes deju kolektīvs “JUMALO” atzīmēja 10 gadu jubileju
9.novembra vakarā Dricānu kultūras namā valdīja liela rosība – vidējās paaudzes deju kolektīvs “JUMALO” ar skaistu koncertu atzīmēja kolektīva 10 gadu jubileju. Koncerta pirmajā daļā uzstājās paši gaviļnieki, bet otrajā daļā uzstājās draugu deju kolektīvi no Rugājiem, Stabulniekiem, Galēniem, Kaunatas, kā arī kaimiņu dziedātājas un dejotājas no Strūžāniem un arī paši dricānieši.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2013
Komiteju sēdē par Ozolaines pagasta pārvaldes vadītāju nolemts virzīt Edgaru Blinovu
14.novembrī Rēzeknes novada pašvaldības Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē tika skatīts jautājums par Ozolaines pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidāta apstiprināšanu. Uzklausot 1.kārtā tālāk virzīto pretendentu – Guntara Skudras un Edgara Blinova – atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kā arī redzējumu par Ozolaines pagastā tālāko attīstību, komisijas locekļi lēma uz domes sēdi 21.novembrī virzīt apstiprināšanai E.Blinova kandidatūru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2013
Valsts svētku priekšvakarā tiks godināti 49 Rēzeknes novada Atzinības rakstu saņēmēji
Rēzeknes novadā jau par tradīciju ir kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – sveikt čaklākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Šogad pagodinošais apbalvojums tiks piešķirts 49 novada iedzīvotājiem – skolotājiem, kultūras un sociālajiem darbiniekiem, zemniekiem, pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas darbiniekiem un citiem pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldīju sava pagasta, Rēzeknes novada un visas Latvijas attīstībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2013
Konkursā „Mana Latvija” uzvar Nautrēnu vidusskolas komanda
13.novembrī, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības dienu, jau tradicionāli Rēzeknes novada pašvaldībā pulcējās Rēzeknes un Viļānu novadu pamatskolu komandas, lai erudīcijas spēlē „Mana Latvija” noskaidrotu labāko un zinošāko komandu. Šogad konkursā piedalījās 15 komandas, kas sacentās septiņās konkursa kārtās, tostarp, pārbaudīja savas zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru un sportu, mēģināja atpazīt latviešu melodijas, kā arī aizpildīja Rēzeknes novada pasi jeb atbildēja uz jautājumiem par Rēzeknes novadu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2013
Rēzeknes novada domes deputāti tiekas ar Daugavpils novada kolēģiem
31.oktobrī Rēzeknes novada domes deputāti viesojās Daugavpils novadā. Vizīte iesākās ar tikšanos Daugavpils novada domē, kuras laikā tika salīdzināti abos novados īstenotie energoefektivitātes pasākumi, kā arī apspriesti citi būtiski jautājumi sociālajā, izglītības un nodarbinātības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2013
Autotransporta darbinieku diena Rēzeknes novada pašvaldībā
1.novembrī ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka” pie Lubāna ezera pulcējās Rēzeknes novada pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas šoferi, lai kopīgi atzīmētu Autotransporta darbinieku dienu. Ideja rīkot svētkus šoferiem radusies šajā vasarā, Dziesmu un Deju svētku laikā, kad šoferi paši ierosināja – ja ir svētki dziedātājiem un dejotājiem, tad vajadzētu īpašu dienu, lai atzīmētu arī viņu profesionālo veikumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.11.2013
Maltas kultūras nama krievu dziesmu ansamblim „Kalinuška” – 15 gadi
26. oktobrī Maltas iedzīvotāji un ciemiņi tika aicināti uz ansambļa „Kalinuška” 15 darbības gadu jubilejas koncertu. 15 gadu laikā nākuši un gājuši ansambļa dalībnieki, kā arī mainījušies kolektīva vadītāji. 1998. gadā ansambli izveidot un vadīt uzņēmās Inese Percova. Jauna, uzņēmīga maltēniete, Maltas mūzikas skolas bijusī audzēkne. Kolektīvs aktīvi piedalījās Maltas pagasta kultūras dzīvē, kā arī dažādos Latgales mēroga festivālos, iemantojot skatītāju simpātijas un atsaucību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2013
Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Līvānu novadu
24.oktobrī Rēzeknes un Viļānu novadu publisko bibliotēku darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Līvānu novada centrālo bibliotēku un Līvānu novada Turku pagasta bibliotēku. Braucieni un pieredzes apmaiņa dod lielisku iespēju paskatīties, kā strādā kolēģi citos novados, iepazīt jaunas darba formas, rast interesantas idejas un izmantot tās darbā.
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 28.10.2013
Starp konkursa „Sējējs – 2013” laureātiem arī Rēzeknes novada zemnieks Artūrs Tjušs
Piektdien, 25. oktobrī, Rīgā, atjaunotajā kultūras pilī „Ziemeļblāzma” zemkopības ministre Laimdota Straujuma sveica konkursa „Sējējs – 2013” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus, mazpulkus un zinātniekus lauksaimniecībā. Tāpat pasākuma laikā pasniedza balvu konkursa nominācijā „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”.
 Lasīt vairāk