mobio_laterna Publicēts 21.12.2017
Rēzeknes novada iedzīvotāji un viesi var ziņot par nekārtībām novada teritorijā, izmantojot mobilo lietotni Mobio.lv
Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji varētu ātri un ērti informēt pašvaldību un citas institūcijas par dažādām problēmām - bojājumiem ielu, apgaismojuma infrastruktūrā, nesankcionētām izgāztuvēm u.tml. jautājumiem un attiecīgās iestādes darbinieki spētu operatīvi problēmas novērst, novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar mobilo platformu Mobio.lv
 Lasīt vairāk
001 (1191 x 1029) Publicēts 20.12.2017
Osvalds Zvejsalnieks aicina uz savu izstādi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā
21. decembrī, Ziemas saulgriežos, kad sāksies astronomiskā ziema un būs gada īsākā diena, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas direktors, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks aicina uz savas personālizstādes ,,2017’’ atklāšanu skolas Baltajā zālē plkst.15.00.
 Lasīt vairāk
3 Publicēts 20.12.2017
Kaunatas vidusskolā tiek papildināts materiāli tehniskais nodrošinājums tehniskās jaunrades ideju realizēšanai
Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai skolēnu tehniskās jaunrades aktivitātēm Kaunatas vidusskola saņēma finansējumu aprīkojuma iegādei, lai nodrošinātu sekmīgu “Elektronikas” pulciņa darbību.
 Lasīt vairāk
E. Medvedeva foto Publicēts 19.12.2017
Turpinās lāzertehnoloģijas semināri jauniešiem EUCIDA projekta ietvaros
20. decembrī, plkst. 16.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas IT centrā, 203. auditorijā, notiks jau piektais seminārs jauniešiem par lāzertehnoloģiju pielietošanu digitālajā mākslā un dizainā. Nodarbību vieta pārcelta uz IT centru no Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra, jo turienes lāzercentrā visi lāzeri ir atklātā tipa un ir ierobežots aizsargbriļļu daudzums.
 Lasīt vairāk
bilde Publicēts 19.12.2017
Biedrība “VIJAMA” īstenoja LEADER projektu „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”
Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis: sociālo pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Silmalas pagastā, Štikānu ciematā, sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām ģimenēm un personām.
 Lasīt vairāk
Sk_padome-2017 Publicēts 19.12.2017
Kaunatas vidusskolas Skolas padome lemj par labu skolas stadiona renovācijai
Kaunatieši izteicās par labu stadiona apjomīgajai renovācijai, argumentējot gan ar skolas dzīvotspēju, ko pamatoja skolas direktore Alīna Gendele, gan ar tā lomu ciemata veselīgā dzīvesveida nodrošināšanā. Tādējādi tiek īstenotas arī skolas darba prioritātes, kas paredz skolēnu, viņu vecāku un skolotāju aktīvu iesaistīšanos skolas darba plānošanā un pilnveidē. Uz sapulci bija ieradušies vecāku pārstāvji gan no Dubuļiem, gan Rundēniem, gan Čornajas, gan Lipušķiem un, protams, Kaunatas.
 Lasīt vairāk
20171215_201050 Publicēts 19.12.2017
Labdarības akcija „Sirds siltums” Pušā
Tuvojoties Ziemassvētkiem, Pušas biedrība '' Novus'' no 4. līdz 15. decembrim organizēja labdarības akciju ''Sirds siltums''. Tajā tika aicināts sarūpēt dāvanas Rēzeknes bērnu sociālajam aprūpes centram, kurā dzīvo bērni no 2-18 gadu vecumam. Pateicoties Pušas cilvēku atbalstam, tika sarūpētas 25 dāvaniņas, kuras 17. decembrī Pušas biedrība ''Novus'' biedri kopā ar mazajām rūķu meitenēm devās pasniegt centra bērniem.
 Lasīt vairāk
IMG_20171213_100152 Publicēts 18.12.2017
Audriņu pamatskolā notika konkurss sākumskolēniem “Mini mīklu 2017”
Visiem bērniem patīk mīklas. Viņiem patīk tās ne tikai minēt, bet arī izdomāt un uzdot. Audriņu pamatskolas sākumskolas skolēni 8. decembrī sanāca kopā, lai piedalītos konkursā “Mini mīklu.” Konkurss veidojās no vairākiem posmiem, kuros bērni piedalījās individuāli un izrādīja savas zināšanas un apķērību.
 Lasīt vairāk
DSC00039 Publicēts 18.12.2017
Valsts Robežsardzes koledžas rūķi Adamovā
2017. gada 14. decembrī Adamovas speciālajā internātpamatskolā ieradās 25 „rūķi” - Valsts Robežsardzes koledžas kadeti.
 Lasīt vairāk
IMG_9893 Publicēts 18.12.2017
Realizēts projekts par inventāra iegādi Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram
Realizēts projekts par inventāra iegādi Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram. Tā īstenošanā Pušas pagasta bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram ir iegādāties galda futbols, galda teniss, galda hokejs un biljards
 Lasīt vairāk