IMG_2716 Publicēts 06.03.2017
Rēzeknes novada pašvaldības deputātu un darbinieku ziemas olimpiāde “Kaunata 2017”
Ar jestru devīzi ”Vairāk sporta, vairāk smieklu, vairāk uzvaru būs vieglu!” 3. martā Kaunatas pagastā notika Rēzeknes novada pašvaldības deputātu un darbinieku ziemas olimpiāde “Kaunata 2017”. Šī pasākuma mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida un sportisko aktivitāšu popularizēšanu, stiprināt sporta un aktīvās atpūtas tradīcijas, kā arī stiprināt sadarbību sportā un kultūrā.
 Lasīt vairāk
meteni 2017 050 (1) Publicēts 06.03.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni svin Meteņus muzejā
Meteņi ir vieni no latviešu gadskārtu svētkiem, kas tradicionāli tiek svinēti 7 nedēļas pirms Lieldienām, uzreiz pēc Meteņiem aizsākot katoļu lielo gavēni, kas ilgst līdz pat Lieldienām. Meteņi ir nosacīts viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām jeb ziemas un pavasara saulgriežiem, kas iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara atnākšanu, līdz ar to Meteņus var dēvēt arī par pavasara gaidīšanas svētkiem. Viena no izteiktākajām Meteņu laika tradīcijām ir vizināšanās ar ragaviņām, Meteņu mielasts un budēļos iešana, kā arī ciemošanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2017
Sakstagala skolā ciemojas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas studenti
3.martā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā ciemos bija atbraukuši Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas studenti ar skolotāju Sandru Kļaviņu. Mūsu skolas 6. – 9.klašu skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar tālākizglītības iespējām Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, gūt priekšstatu par mākslas un dizaina profesijām, kā arī jautri un radoši pavadīt laiku. Tikšanās laikā skolotāja Sandra Kļaviņa ar saviem studentiem interaktīvas spēles gaitā iepazīstināja mūsu skolēnus ar RMDV īstenotajām programmām un radīja priekšstatu par katras mākslas nozares īpatnībām.
 Lasīt vairāk
IMG_4019 Publicēts 06.03.2017
Audriņu pamatskolā noslēdzies dziesmu, deju un prasmju šovs “Skolas Talants 2017″
2016. gada 3. martā Audriņu pamatskolas aktu zālē notika dziesmu, deju un prasmju šovs “Skolas Talants 2017”. Konkursā tika iesniegti astoņi pieteikumi no Audriņu pamatskolas skolēniem, kas divu mēnešu garumā cītīgi gatavojās šim konkursam.
 Lasīt vairāk
IMG_8471 Publicēts 06.03.2017
Meteņu ķekatnieki iegriež pavasara vēsmas Kaunatā
Dienām kļūstot garākām, ir sajūta, ka tūlīt, tūlīt jau sprauksies vizbulītes, sniegpulkstenītes, un tā vien gribas jau saklausīt cīruļa trelli. 28. februārī cīruļu treļļu vietā Kaunatas vidusskolas skolēni saklausīja tirkšķus, klaboņu, bungoņu un rībēšanu – tur nāca ķekatnieki raibu raibās drānās, košum košās cepurēs, draisku draiskas runas runādami.
 Lasīt vairāk
New Image3 Publicēts 03.03.2017
Apmācības aktīvākajiem sociālajiem darbiniekiem
No 26. februāra līdz 2. martam Latvijas Sarkanā krusta (LSK) Rēzeknes komitejā viesojās Norvēģijas Oplandes (Oppland) apgabala (Norvēģijas Sarkanais Krusts) brīvprātīgo padomnieks Ragnars Imsets (Ragnar Imset). Šī vizīte notiek sadarbības programmas ietvaros starp LSK Rēzeknes komiteju un NOR Oppland komiteju. Vizītes ietvaros Norvēģijas partneris vadīja apmācību kursu novada sociālajiem darbiniekiem.
 Lasīt vairāk
A. Rancānes foto Publicēts 03.03.2017
Apkopojums par Rāznas ezera pētījumu un tā secinājumiem
2016. gadā pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma nodibinājums “Vides risinājumu institūts” Dr. Biol. Matīsa Žagara vadībā veica pētījumu Rāznas ezerā, lai, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, varētu izstrādāt vides problēmu risināšanas plānu Rāznas ezerā, Rāznas Nacionālajā parkā. Pētījuma gaitā apkopoti un analizēti pieejamie vēsturiskie dati par Rāznas ezera eitrofikāciju, veikta kontrolzveja, pētītas zivis un ūdensaugi, ezera hidrobioloģija, vērtēti Rāznas ezera eitrofikācijas cēloņi un atjaunošanas potenciāls. Rezultātā ir izstrādātas zinātniski pamatotas rekomendācijas novēroto ekoloģisko problēmu ierobežošanai un ūdenstilpes vides kvalitātes uzlabošanai, kā arī ezera zivju resursu apsaimniekošanai un saglabāšanai.
 Lasīt vairāk
Foto: Madara Bērtiņa Publicēts 02.03.2017
Aicina pieteikties Zelta pārus!
Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa aicina atsaukties novadā dzīvojošos Zelta pārus, kuriem šogad aprit 50. kopdzīves gadadiena.
Pasākums notiks 12. maijā, plkst.13.00 Lūznavas muižā.
Dalībai pasākumā pāri aicināti pieteikties līdz 18. aprīlim, zvanot pa tālruni 64607178, 28343617.
 Lasīt vairāk
Dace Stikāne Publicēts 02.03.2017
Par Nagļu pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināta Dace Stikāne
2. marta Rēzeknes novada domes sēdē par Nagļu pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināta Dace Stikāne, kura darbu pagasta pārvaldē uzsāks no 20. marta.
 Lasīt vairāk
IMG_4229 Publicēts 02.03.2017
Sadraudzības koncerts “Ar smaidu un mīlestību” Maltā
Saulītei uzsmaidot, jau smaržo pēc pavasara. Rodas vēlēšanās nomest ziemas smagumu un ļauties fantāzijas lidojumam, nebēdnīgam vieglumam un skaistumam, ļauties mīlestībai. Tādēļ 25. februārī Maltas kultūras namā satikās Rēzeknes un Maltas un Balvu novada Vīksnas pagasta darbīgie ļaudis lai uzburtu neaizmirstamu un emocijām piepildītu tikšanos sev un skatītājiem. Galvenā doma : “Tu esi šai zemē kā zieds. Mēs esam, kā ziedi- plaukstoši , kad laimes lutināti. Mēs esam, kā ziedi – vīstoši, kad skumju pārņemti. Mēs esam, kā ziedi, tik daudz un dažādi.”
 Lasīt vairāk