Vokālo ansambļu skate – svētki dziesmai

Publicēts 03.03.2015

28. februārī piedalījos Rēzeknes novada vokālo ansambļu skatē Feimaņos. Par šo pasākumu varu pastāstīt tikai ar skatu no malas, jo braucu uz to kā līdzjutēja.

Vokālo ansambļu skate sākās ar Feimaņu pagasta Austrumu deju uznācienu, kas bija efektīgs – skaisti, krāsaini sikspārņi.

Prieks, protams, par savu Bērzgales kultūras nama sieviešu vokālo ansambli, kp vada Guntra Kuzmina. Ansamblis ieguva I pakāpi. Malači!

Prieks arī par kaimiņu pagastu vokālajiem ansambļiem. Skaists, kolorīts priekšnesums bija Lendžu pagasta vokālajiem ansambļiem, kurus māca Ingūna Lipska. Ingūna cēlusies no rakstnieka Antona Rupaiņa dzimtas. Ansambļu sniegums liecina par lielu ieguldīto darbu, par centību gan no Ingūnas, gan no dalībnieču puses. Malači, kundzes un meitenes, kas savu brīvo laiku velta dziesmai. Arī vizuāli dalībnieces izskatījās ļoti skaisti: pārdomāti, atbilstoši tērpi.

Ilzeskalna tautas nama šlāgerkopas dalībnieces izskatījās ne tikai vizuāli skaistas, bet jauki arī dziedāja skaistas, senas dziesmas. Piemēram, sen nedzirdētā, skaistā dziesma „Cārmyukša”. Ļoti patika!

Man patika arī Dricānu puiši „Orūds”. Domāju, visos pagastos ir puiši ar skanīgām un ļoti labām balsīm, taču pasīvi, pakūtri uz publisko dziedāšanu.

Vēl ļoti interesants bija „Čarger” Griškānu pagasta vokālais ansamblis. Čigānu tērpi, temperaments, dziesmas – skaisti! Ir ko paklausīties un kur aci piesiet.

Krievu vokālie ansambļi ar saviem krāšņajiem tautu tērpiem, skanīgām un izjustajām krievu tautasdziesmām un romancēm. Arī patika.

Kļūdas un nepilnības mani maz interesēja, tās lai paliek žūrijas ziņā, es skatījos uz skaisto, labo un foršo, ko šie ansambļi mums, skatītājiem, sniedza.

Domāju, ir jāpriecājas par cilvēkiem, kuri dzied, dejo, kuri savu brīvo laiku veltī tam, lai iepriecinātu ar savu sniegumu citus.

Vienu gan varu pateikt: ja esi uz skatuves, tad tev ir jābūt arī aktierim, ir jāsmaida, ir pozitīvi jādomā, ir jābūt drošam un pārliecinātam. Ja arī dziedi vai dejo šķībi, bet, — ja tu esi smaidīgs, tad arī kļūdas skatītājs mazāk pamana. Skatītājs jau nenāk meklēt kļūdas, viņš nāk atpūsties, izbaudīt kaut ko skaistu un pozitīvu, un ja vēl uzstājas savējie, pašu ļaudis, nu tad ir super.

Paldies vokālistiem, paldies kolektīvu vadītājiem, tērpu darinātājiem. Bija skaisti, visiem viss izdevās! Paldies Feimaņu KN vadītājai, darbiniekiem, kuri mūs laipni sagaidīja. Paldies! Es jauki atpūtos. Man par jums visiem prieks!

Olga Pekša
Bērzgales muzeja vadītāja

Autores foto

Lend_Šu R_½_Še_åa -3. _Š_½rija Bērzgales vok.ans. Čarger - 1. Čarger - 2. Ilzeskalna vok. a. - 2. Krievu vok.ans. Lend_Šu - Medus Lend_Šu Omammas un Ing_½na Lipska Lend_Šu R_½_Še_åa - 2.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0