XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki atklāti ar septiņas stundas ilgu gājienu

Publicēts 02.07.2018

Visa Latvija krāšņā, daudzkrāsainā mozaīkā svētdien, 1. jūlijā, izgāja cauri Rīgai, apliecinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas spēku un ilgmūžību. Starp 43 000 dalībnieku – arī 640 Rēzeknes novada dziedātāji, dejotāji, folkloras kopu dalībnieki. Nesot sev līdzi rudzu vārpu pušķus kā simbolu, kas atspoguļots novada ģerbonī, lepni un skaisti Dziesmu svētku gājienā gar Brīvības pieminekli nāca kaunatieši, rogovkieši, rikavieši, maltēnieši un feimanieši… Kaut arī gājiens ieilga vairāk kā septiņas stundas, spītējot jūlijam neraksturīgi aukstajam, brāzmainajam vējam, gājiena dalībnieki bija noskaņoti optimistiski un priecīgi, ilgajā gaidīšanā kavējot laiku ar dziesmām un dejām.

Svētkos piedalās 32 kolektīvi no 14 Rēzeknes novada pagastiem. Vislielākais kolektīvu skaits – pieci  ir Maltas pagastā: Maltas sieviešu koris MADARIŅA, vadītāja Kristīne Zeltiņa, Maltas vidējās paaudzes deju kolektīvs RUTUĻI, vadītāja Ruta Mika, Maltas tautas mūzikas instrumentu ansamblis MALTA, vadītājs Normunds Šteķels, Maltas pagasta pūtēju orķestris VIKORDS, vadītājs Vasīlijs Kozlovs, Maltas pagasta krievu dziesmu vokālais ansamblis KALINUŠKA, vadītāja Svetlana Kozlova. Četri kolektīvi piedalās no Dricānu pagasta: jauniešu deju kolektīvs JUMALĒNI un vidējās paaudzes deju kolektīvs JUMALO, vadītāja Silvija Bokta, folkloras kopa BOLTA VĪŠŅA, vadītājs Ēriks Čudars, sieviešu koris TAUNADZE, vadītājs Ēriks Čudars. Trīs kolektīvi no Kaunatas pagasta jauniešu deju kolektīvs RASA un vidējās paaudzes deju kolektīvs KAUNATA, vadītāja Alla Silova, folkloras kopa RĀZNA, vadītāja Sandra Viša. Divi kolektīvi Lendžu pagastā: jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi ŪDZEŅA, vadītāja Sintija Gailuma. Divi – Nautrēnu pagasta: jauniešu deju kolektīvs TROKS VOI, vadītāja Ingūna Ludborža. Divi – Stružānu pagasta: jauniešu deju kolektīvs DZIETI, vadītāja Vanda Ķebe, kuriem šie dziesmu svētki ir pirmie un Dricānu – Strūžānu sieviešu koris TAUNADZE, vadītājs Ēriks Čudars. Divi kolektīvi Vērēmu pagastā: vidējās paaudzes deju kolektīvs KŪZULS, vadītāja Vineta Āboliņa un sieviešu koris VĒJŠ, vadītāja Solvita Pavlovska. Svētku dalībnieki ir arī Čornajas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs JURIS, kurš Čornajas pagastu pārstāv pirmoreiz, Feimaņu pagasta jauniešu deju kolektīvs VĪMYNS, vadītājs Guntis Tjarvja, Gaigalavas pagasta jauniešu deju kolektīvs KRĒSLĪTE, vadītāja Maira Gribuste, Lūznavas pagasta senioru deju kolektīvs LŪZNAVA, vadītāja Iveta Alika, Nagļu pagasta jauniešu deju kolektīvs PIPAREŅŠ, arī pirmo reizi piedalīsies Dziesmu un deju svētkos, Ozolmuižas pagasta folkloras kopa ŪZULEŅI, vadītāja Marija Andina, Rikavas pagasta etnogrāfiskais ansamblis RIKAVA, vadītāja Aija Dundure. Svētku dalībnieki ir arī Rēzeknes novada jauktais koris EZERZEME, vadītāji Anda Lipska, Ēriks Čudars, Rota Salmiņa.

Starp saviem kolektīviem gājienā bija Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska, Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Deksnis, Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Verčinska un Kaunatas pagastu pārvaldnieks Sergejs Bašmakovs. Protams, kopā ar pašdarbniekiem bija Rēzeknes novada vadība – domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, domes deputāti Staņislavs Šķesters un Guntis Rasims. Monvīds Švarcs ir vairāku deju svētku dalībnieks, līdz ar to viņš labi apzinās dziesmu svētku tradīcijas nozīmību latviešu tautas nacionālās identitātes saglabāšanā. Rēzeknes novads ir rūpējies par savu pašdarbības kolektīvu pienācīgu sagatavošanu svētkiem, visiem kolektīviem ir sagādāti vai atjaunināti tērpi, kur ar savu līdzfinansējumu piedalījusies arī novada pašvaldība.

“Nostājieties starp dziesmu svētku kopkori, lai justu milzīgo enerģiju, kas izplūst no dziedātājiem,” – tā, pārfrāzējot Imanta Ziedoņa vārdus, aicināja svētku atklāšanas koncerta vadītāji Ilze Ķuzule-Skrastiņa un Artūrs Skrastiņš. Vārdos netverama enerģija valdīja arī visā pasākumā, te bija atkal satikšanās prieks, asaras, saviļņojums un vienota doma – vairāk kā 40 tūkstoši latviešu vienā dziesmā. Jāpiebilst – ne tikai latviešu, jo daudzos, it sevišķi Latgales, kolektīvos piedalās arī cittautieši, ar šo pieskārienu svētkiem                    stiprinot savu piederību Latvijai.

Dziesmu svētku dalībnieki nedzīvo pieczvaigžņu viesnīcās, Rēzeknes novada kolektīvi apmetušies Rīgas 46. Vidusskolā Vecmīlgrāvī, saldos sapņus pēc koncertiem un mēģinājumiem izsapņos uz cietajiem matracīšiem skolas klasēs un zālēs. Bet tāda jau ir dziesmu svētku sātīgā un sāļā maize.

Visu skanīgo nedēļu turpināsies darbs kopmēģinājumos, lai vainagotos noslēguma koncertos Daugavas stadionā un Mežaparka Lielajā estrādē. 2. Jūlijā vokālo ansambļu skatē starp labākajiem Latvijas vokālajiem ansambļiem uzstāsies arī mūsu “Skonai”. Vērmanes dārzā visu nedēļu varēs satikt mūsu podniekus un amatniekus. Uz tikšanos Dziesmu svētku pasākumos!

Annas Rancānes teksts un foto

Fotogalerija – svētku mirkļi, 1. un 2. diena

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0