Zandarta mazuļu iegāde ielaišanai Lubāna ezerā

Publicēts 04.03.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 15.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – zandarta mazuļu iegāde ielaišanai Lubāna ezerā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta -  Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Terēzija Kruste, tālr.64607205, e-pasts: terezija.kruste@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0