Zemes diena Tiskādu vidusskolā

Publicēts 28.04.2015

Tiskādu vidusskolā 24. aprīlī notika pasākums, kas bija veltīts Starptautiskajai Zemes dienai. Pasākuma mērķis: aktualizēt dažādus vides un ekoloģijas jautājumus un atgādināt skolēniem par Zemes neatkārtojamību. Liela uzmanība bija pievērsta dabas resursu, tostarp mežu, saglabāšanai.

Zemes diena ir diena, kurā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni par Zemes dabisko vidi. Sākotnēji Zemes diena tika atzīmēta pavasara ekvinokcijā ap 20. martu, taču pašlaik tā vairāk nekā 175 valstīs tiek atzīmēta 22. aprīlī.  2009. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija 22. aprīli noteica par Starptautisko Zemes dienu. Zemes dienas idejas un koncepcijas autors ir Džons Makonels, kas par to paziņoja 1969. gadā notikušajā UNESCO konferencē Sanfrancisko, ASV.

Pasākuma viesi bija dažādu pasaku varoņi: Ragana, Mežzinis, Zeme, Baktērijas un citi varoņi. Skolēni atgādināja par to, ka nedrīkst lauzt kokus, raut velti ziedus, mest zemē pudeles, atstāt ugunskuru mežā bez uzraudzības. Mēs vērojām, kā priecājas Baktērijas, kad ir daudz atkritumu, kad skolēni nemazgā rokus, kad apkārtne ir netīra.

Pasākuma laikā varoņi spēlējās kopā ar skolēniem. Skanēja dzejoļi un dziesmas par Zemi. Lai mūsu Zeme būtu skaista, bērni izrotāja to ar puķēm, tauriņiem, zivīm un putniem.

Mūsu Zemei apmēram 5 miljardi gadu, un mūsu uzdevums saudzēt aizsargāt dabu. Mēs dzīvojam tik skaistā pasaulē, mūsu spēkos to saglabāt un nosargāt!

Valentīna Beļajeva
Ekopulciņa vadītāja un ķīmijas skolotāja

zemes d1 zemes d3 zemes d4 zemes d5 zemes d6 zemes d7 zemes d8 zemes d10 zemes d11 zemes d12 zemes d13 zemes d14 zemes d15

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0