Ziemassvētku gaidīšanas laika aktivitātes Jaunstrūžānu pamatskolā

Publicēts 17.12.2014

Sagaidot gada gaišākos svētkus, arī Jaunstrūžānu pamatskolā notika dažādi Ziemassvētku ieskaņas pasākumi, kuri aizkustināja un iepriecināja gan lielos, gan mazos.

Katru gadu, iestājoties Adventa laikam, Jaunstrūžānu pamatskolā tiek rīkota Adventa vainadziņu izstāde, uz kuru bērni atnes pašdarinātus Ziemassvētku gaidīšanas laika simbolus. Šogad vainadziņiem vēl piebiedrojās skolēnu pašdarināto eglīšu izstāde. Bērni Ziemassvētku eglīšu izgatavošanai izmantoja dažādus dabas materiālus, papīru, pat popkornu un dažādas tehnikas. Eglītes tāpat kā vainadziņi rotā skolas pirmā stāva koridoru, radot skaistu un savdabīgu telpas noformējumu.

Tāpat kā citus gadus arī šogad draudzes prāvests Māris Laureckis nosvētīja gan skolas lielo Adventa vainagu, gan visus pārējos, kas bija atnesti. Tādā veidā prāvesta dotā svētība ienāca gan skolas ēkā, gan tika aiznesta uz mājām ar bērnu darinātajiem vainadziņiem. Savā uzrunā prāvests pastāstīja klātesošajiem par Adventa laika nozīmi un vēlēja, lai katram šis laiks atnes mieru, klusas pārdomas, cerību un apņemšanos darīt labus darbus un sagādāt patiesu prieku līdzcilvēkiem.

Labdarības nedēļa

Šogad skolā tika realizēta jauna aktivitāte – Labdarības nedēļa, kuras ietvaros skolēni gatavoja apsveikumus un sarūpēja dāvaniņas tiem cilvēkiem, kam mūža nogale jāpavada pansionātā. Grupiņa bērnu kopā ar audzinātājām devās uz Pilcenes veco ļaužu pansionātu, lai ar saviem sagatavotajiem priekšnesumiem iepriecinātu tur dzīvojošos vecos cilvēkus. 5. klases dziedošais kvartets uzstājās ar trim dziesmiņām, muzikālu priekšnesumu (akordeons, vijole, flauta) veltīja 3., 5. un 7. klases skolēni, kas mācās arī Rēzeknes bērnu mūzikas skolā. 1.- 2. klases audzēkņi runāja Ziemassvētku dzejoļus, 2. – 4. klašu dramatiskais pulciņš rādīja smieklupilnu ludziņu par skopo tanti, kura negribēja gaidīt Ziemassvētkus. Bērni uzdeva mīklas, un jāteic, ka vecie ļaudis bija ļoti prasmīgi un veikli minētāji. Par katru pareizo atbildi dalībnieki saņēma garšīgu balvu – šokolādes konfekti. Vēl pansionāta iemītnieki savu iespēju robežās tika iesaistīti kopīgās rotaļās.

Bērni kopā ar klašu audzinātājām Janīnu Bikovsku, Vandu Ķebi un Margaritu Bondarenko bija sagatavojuši vecajiem ļaudīm saldu cienastu – pašceptus ābolu pīrāgus un pašdarinātas lielas konfektes, kurās saliktas gan šokolādes konfektes, gan piparkūkas. Konfekšu darināšanā visvairāk iesaistījās 3. un 6. klases skolēni. Mīļas Ziemassvētku dāvaniņas, kuras aizceļoja uz Strūžānu veco ļaužu pansionātu, veidoja arī pārējo klašu audzēkņi.

Pasākuma noslēgumā notika lielā bildēšanās. Lai gan viss pasākums neaizņēma vairāk par stundu, tas bija labām emocijām un sirdssiltuma piepildīts brīdis. Asaras veco cilvēku acīs aizkustināja visus. Tas bija vissirsnīgākais paldies no viņu puses un milzīgs gandarījums mums. Labdarības pasākums kārtējo reizi apliecināja, ka dāvināt labu vārdu, domu un mīlestību no sirds uz sirdi ir vissvētīgākais darbiņš, ko mēs katrs varam izdarīt.

Ziemassvētku tirdziņš

Tradicionālajam Miķeldienas tirdziņam tagad pievienojies arī Ziemassvētku tirdziņš, kas notika 15. decembrī. Bērnu atsaucība bija diezgan liela. Par simbolisku cenu te varēja iegādāties ne vien gardumus, bet arī Ziemassvētku apsveikuma kartiņas, pašdarinātus eglīšu rotājumus, dekorus, adītus cimdiņus un zeķītes. Daudz bija pārdevēju un daudz pircēju. Nepilnas stundas laikā visi labumi tika pārdoti. Apmierinātas palika abas puses – pārdevēji par gūto „peļņu”, pircēji par iegādātajiem gardumiem un citām mīļām Ziemassvētku laika lietiņām.

 

Leokādija Razgale
Strūžānu Kultūras nama vadītāja

Autores foto

Adventa vainadziņi Jaunstrūžānu pamatskolā

Vainadziņus iesvēta prāvests Māris Laureckis.Ziemassvētku tirdziņāKoncerts Pilcenes pansionātāKopā ar Pilcenes pansionāta iemītniekiemKopā ar pansionāta iemītniekiemMazie rūķi bija gandarīti.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0